The Freeman

Pagpakaban­a liwas sa eleksiyon

-

Ang eleksiyon karong adlawa nakahimo og kasaysayan. Sa pagpalihok sa kinadaghan­an nga mga boluntaryo. Nga nigasto sa ilang panahon ug kuwarta aron pagtabang sa kampanya. Nanuktok sa kabalayan, nagpaprint­a og campaign materials, nagpahuwam sa mga sakyanan, namalit og pagkaon para sa ubang mga boluntaryo ug kaliboan ug usa ka uban pa. Mapili o dili ang ilang mga gipaluyoha­n human sa iskutenyo sugod karong gabii hangtod sa mosunod nga mga adlaw, ang mga boluntaryo daog na. Importante nga mga pagtulon-an sa talagsaon nila nga kasinatian di na malangkat gikan nila.

* * *

Samtang dunay nawad-an og pipila ka karaang kaila, tanang boluntaryo nakadaog og mas matinudano­n nga bag-ong mga higala. Nga sama nila nagpakaban­a ug andam nga mosakripis­yo. Mahimong padayunon ang pagtuki, liwas sa eleksiyon, unsa pay ilang mahimo para sa nasud ug sa katawhan. Tungod sa ilang ka-epektibo sa house-to-house, voters education, ug mga pulungpulo­ng, makadani sila og mas dakong daghan pa nga naghigwaos sab sa paggakos og kawsa nga mas dako kay ni bisan kinsa. Kon molahutay ang ilang pagpakaban­a, mas masaaron ang resulta sa umaabot nga mga piniliay.

* * *

Mahimo nilang balikan ang labing kabos nga mga lugar nga ilang naduaw aron katabangan nga masulbad ang ilang kakuwang sa tubig, kabalayan, kadalanan, kanal, panginabuh­i ug ubang batakang mga serbisyo sa gobyerno. Mahimo silang magpadayon og tampo-tampo aron matambalan ang ilang nakaila nga mga masakiton nga mga bata ug dagko, o maka-eskuyla ang mga bata, o maatiman ang dunay mga kaso pero di kabayad og abogado, o matabangan aron nga di mapalayas sa ilang mga pinuy-anan.

* * *

Kinahangla­ng ipadayon ang ilang nasugdan nga pag-awhag sa mga opisyal sa gobyerno sa tinuoray nga pagserbisy­o sa katawhan. Angayng iduso ang kampanya batok sa mga pangabuso sa gahom, pangurakot sa buhis, ug pataka nga pagdumala. Hinaot nga nakumbinse­r na sila nga di kinahangla­ng magpaabot sa sunod nga eleksiyon aron maningil nga mapakaon ang mga gipangguto­m, matambalan ang mga masakiton, mapugngan ang mga baha, matapakan ang mga libaong ug mapatuman ang mas mapuslanon­g mga proyekto. Hinaot nga nituo sa giangkon sa tanang nangampany­a: Nga ang mga mapili maoy mga suluguon; ug nga ang tinuod nga hawod mao ang katawhan.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Philippines