Face mask cuts risk of Covid infection

The Mindanao Examiner Regional Newspaper - - Front Page -

AMID reports of the Severe Acute Respirator­y Syndrome Coronaviru­s 2, which is the causative agent of Covid-19, being airborne, the Department of Health (DOH) stressed the importance of wearing a face mask as part of the prescribed minimum health standards to ensure utmost protection from the deadly virus.

Health Undersecre­tary Maria Rosario

Vergeire said this is the reason why healthcare workers use N95 masks. She said although more definitive studies are necessary for non-healthcare settings, the public is enjoined to wear masks and practice the minimum health standards to reduce the transmissi­on of the virus.

“Kami po ay nananawaga­n sa inyong lahat na gawin lagi ang ating minimum health standards, katulad ng pagsusuot ng mask, madalas na paghuhugas ng kamay, physical distancing, at iba pa lalung-lalo na sa mga lugar na sarado, naka-aircon, at walang maayos na ventilatio­n,” Vergeire said.

“Marami pa rin ang nakakalimo­t sa ating minimum health protocols. Maaaring ang kailangan natin ay hindi ang pagbalik sa Enhanced Community Quarantine kundi maging mas mahigpit sa pagpapatup­ad at pagsunod sa mga itinakdang health protocol,” she added.

Vergeire said the effectiven­ess of personal protective equipment, such as face masks, face shields, and physical distancing must not be underestim­ated. “According to studies, wearing masks lowers the chance of transmissi­on by up to 85%, while maintainin­g a physical distance of one meter reduces the risk of transmissi­on by 80%,” she said.

She urged the public to work together in protecting the vulnerable sector. “Patuloy nating pangalagaa­n ang kalusugan ng mga vulnerable persons sa ating tahanan, katulad ng mga senior citizens, mga maysakit, at mga maliliit na bata. Nagawa na ho natin ito nitong mga nakaraang buwan, ituloy lang po natin kahit lumalabas tayo,” she said.

She also called the public to become part of the solution by staying vigilant and following the prescribed health protocols. “Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsabl­e. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang iba pang myembro ng ating komunidad. Sa kamay po nating lahat nakasalala­y ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa,” Vergeire said.

Wearing face mask, Gannymede Tiu, general manager of the Zamboanga City Electric Cooperativ­e, reads the Zamboanga Post newspaper.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.