The Philippine Star

‘Pepe Power’

- me, starzan JOEY DE LEON

TATAY ang tawag sa father n’ya ng nanay ko,

PAPA naman tawag sa erpats ng Poet N’yo, To my children, DADDY naman ang lingkod ninyo,

Same-same lang kaming tatlo sa tawag na … LOLO! The day after Father’s Day at kaugnay nito, Sa “Juan For All” tinanong ako ni Vic Sotto Kung ang pinagmulan ng “PEPE” ay alam ko,

At umiral agad ang aking pagka-pilyo! Ngek! Subalit ang tinatanong pala nito — Kung bakit “Pepe” malimit nickname ng name ko? Kung bakit palayaw ng “JOSE” ‘yon if I know? Reaksyon ko lamang ay, “Oo nga pala ‘no!” Akin kasi’y “JOEY” na pang-Amerikano, Erpat ko ay “Jose” rin at Pepe nga ito, Kapatid ko sa amang si Jose’y pareho,

“Pepe” silang lahat like our National Hero! Syempre sa informatio­n Google agad ako, Ayun nga’t sinabi ni Bossing ay totoo! At kay Saint Joseph na paborito kong Santo Nanggaling at bakit “Pepe” ibang namesake ko! S’ya kasi sa Kastila PADRE PUTATIVO O tinuturing na Ama ni Hesukristo! Kung kaya may “P-P” pangalan n’ya sa dulo,

The letter “P” in Spanish is “peh” … ulitin n’yo! At ‘yun na nga ang etimolohiy­a nito, From two letters pala galing nickname ng Dad ko! Of course lahat ng “Jose” na “Pepe” now you know, ‘Di tulad nung “Joey” kong galing sa … KANGAROO!

Sleep muna Saint Joseph at tatalon lang ako Sa isang kwento ng Lolo Mundo ko — Ayon sa kanya nung s’ya pa raw’y binatilyo, “Wala kayo sa Lolo n’yo! Girlfriend­s ko’y TATLO!” Ang masuyong tawag n’ya sa una’y “BUHAY KO!” “MAHAL KO!” naman ang lambing n’ya kay number two! At “LIGAYA KO!” naman tawag sa ikatlo!

Then I asked tawag nung tatlo sa kanya’y ANO! Hmmm… malapit kay San Jose na pagkatao … Sa iba’t-ibang tawag sa nobya n’yang tatlo, Isa lang tawag sa kanya’t pare-pareho — “HUDAS KA!” Lahi kami ng relihiyoso!

 ??  ?? KAMING MGA PEPE! Ang Poet N’yo with Saint Joseph at the Hotel Santa Caterina, Amalfi Coast, Italy.
KAMING MGA PEPE! Ang Poet N’yo with Saint Joseph at the Hotel Santa Caterina, Amalfi Coast, Italy.
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Philippines