Judy Ann San­tos on the late Rico Yan: 'We were more than friends, but we're not lovers'

Watchmen Daily Journal - - Fun. Entertainment. Emotions. Lifestyle - (Bernie Franco, Pep.ph)

Nili­naw ni Judy Ann San­tos kung hang­gang saan um­abot ang re­lasyon nila noon ng yu­maong ma nee idol na si Rico Yan.

Su­mikat ang tam­balan nina Judy Ann at Rico sa telebisyon at pe­likula noong '90s.

Pu­manaw si Rico noong March 29, 2002, sa edad na 27. Kasagsagan ng kasikatan niya noon.

Sa guest ap­pear­ance ni Judy Ann sa episode ng ABS-CBN morn­ing talk show na "Ma­gan­dang Buhay," noong Martes, Novem­ber 6,

nanong siya ng host na si Jolina Mag­dan­gal kung gaano kalalim ang nag­ing re­lasyon nila ni Rico noon.

Nagkasama noon sina Judy Ann, Rico, at Jolina sa youthori­ented show ng ABS-CBN na "Gimik."

Love team noon sina Judy Ann at Rico.

Umere ang "Gimik" TV series mula 1996 hang­gang 1999.

Nagka­roon ito ng movie ver­sion, ang "Gimik: The Re­union," noong 1999.

Ayon kay Judy Ann, "Kami ni Rico, hindi talaga kami duma ng sa point na ta­la­gang nagka­roon kami ng rela on­ship na more than friends.

"We will al­ways say na we were more than friends, but we're not lovers.

"Hindi kami um­abot sa pun­tong 'yun."

Sabi pa ng 40-year-old ac­tress, "Ram­dam ko na­man nagki-care siya sa akin. Ga­nun din na­man ako sa kanya.

"Pero sa la­hat na­man ng ka-love teams ko, palagi ko na­mang sinasabi, kung ano yung cur­rent situa on niyo with hav­ing a rela on­ship with an­other per­son, hindi na­man nakakon­trata na da­pat tayo.

"'Yung mag­ing hon­est lang sa kung ano 'yung cur­rent situa on niyo para alam ko kung saan din ako lu­lu­gar.

"Kung saan ko rin sila popro­tek­ta­han, kasi na­pakaano ng fans, e… 'yun lang na­man."

Ayon pa kay Judy Ann, "With Rico kasi, na­pakacar­ing na tao nun.

"Kita mo na­man 'yun, 'di ba, na­pakalamb­ing, touchyfeel 'yun.

"'Ta­pos, very vo­cal sa nararam­daman. 'Ta­pos kengkoy din siya.

"Hindi lang talaga kami um­abot sa pun­tong nagkaseryoso­han.

"Walang ga­nun, but our fam­i­lies are close."

Bukod sa "Gimik," nag­tam­bal din sina Rico at Judy Ann sa mga pe­liku­lang "Paano ang Puso Ko?" noong 1997 at "Kay Ta­gal Kang Hin­in­tay" noong 1998.

Sa telebisyon na­man, nagka­tra­baho sila sa mga drama series na "Mara Clara Book 2" (1996-1997) at "Esper­anza" (1997).

March 29, 2002 nang nadiskubreng wala nang buhay ang katawan ni Rico sa

nu­tu­luyang kuwarto nito sa Dos Pal­mas Re­sort sa Puerto Princesa, Palawan.

Ayon sa ulat, acute hem­or­rhagic pan­crea s ang nag­ing sanhi ng ka­matayan ni Rico.

Judy Ann San­tos opens up about her past "re­la­tion­ship" with for­mer lead­ing man, the late Rico Yan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.