Jas­mine Cur­tis-Smith not yet ready to set­tle down

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Rose Gar­cia, Pep.ph)

Isa si Jas­mine Cur s‐ Smith sa mga nag-com­ment sa In­sta­gram post ni Nico Bolz­ico sa pagwe‐wel­come di­u­mano kay Ding­dong Dantes sa "Bul­lied Hus­bands Club."

Ang nat­u­rang grupo ay katuwaang i natag nina Nico, Er­wan Heussaff at ang iba pa ni­lang barkadang lalaki na mas ki­lala bi­lang mga asawa ng mga It Girls na sina Solenn Heussaff, Anne Cur s, Is­abelle Daza at Ge­orgina Wil­son.

Ayon kay Nico, nagsim­ula raw ang "Bul­lied Hus­bands Club" dahil sa mga nakakatuwang com­ments ng mga ne zens at on­line fans nila sa mga #wifezilla posts niya, na karami­han ay nag­pa­pakita ng mga katawatawang ad­ven­tures at mis­ad­ven­tures nila ng mag‐ asawa.

Dahil malapit si Jas­mine sa grupong ito, biniro siya na mala­mang na mag­ing miyem­bro ni­tong grupo ang kanyang non‐show­biz boyfriend na si Jeff Ortega.

Tanong namin kay Jas­mine, nakaka-re­late na ba siya dahil mala­mang, ka­pag nag­pakasal sila ni Jeff ay magig­ing miyem­bro rin siya rito?

"My god, nasa 'Bul­lied Boyfriends Club' pa lang siya ngayon!” natatawang sagot ni Jas­mine.

Sino na­man ang mga kasamang mem­ber ng boyfriend niya sa "Bul­lied Boyfriends Club?"

"Sino nga ba? Hindi ko puwe­deng sabi­hin ang mga nakaka-dou­ble date ko, e.

"Hindi pa kasi sila out, mahi­rap na.

"You know, loy­alty to your friends.

"Mahi­rap maka­hanap ng loy­alty sa friends," pat­u­loy niyang hirit.

Pero kung sakali at mau­uwi nga sila sa kasalan ni Jeff, nakikita na ba niya ito bi­lang isa na ring poten al can­di­date para sa grupo?

La­had pa niya, "Hay naku, lalo na 'yang si Nicco at si Er­wann!

"Ac­tu­ally, ngayon pa lang, I re­ally make fun of him sa hara­pan ni Er­wann at ni Ate.

"Sanay na si Jeff sa akin ka­pag binu-bully ko siya sa harap ni Ate at ni Er­wann.

"Feel­ing ko, 'yung en­trance niya, guar­an­teed na yan sa 'Bul­lied Hus­band Club.'

"Kum­baga, wala nang ini a on, pa­sok na agad.

"Wala, cute lang, com­edy lang lagi ang gi­na­gawa ni­lang joke."

NOT YET READY TO SET­TLE DOWN

Nang nag­ing mas seryoso na ang us­apan, in­amin na­man ni Jas­mine na kung kasal ang pag-uusapan, wala pa raw sila sa gani­tong level ni Jeff.

Per­son­ally, marami pa rin daw gus­tong gawin si Jas­mine.

"Marami pa akong gus­tong gawin for my­self na fully sup­ported na­man ni Jeff.

"Alam na­man niya 'yung la­hat.

"At saka siya rin na­man, may mga gi­na­gawa siyang solo projects.

"Para ma-en­joy din namin ang solo life namin kahit to­gether na kami."

CLOSER TO ANNE NOW

Kinu­musta rin kay Jas­mine ang kapa d niyang si Anne.

Ngay­ong mata­gal-ta­gal na ring kasal si Anne kay Er­wan, may nabago ba sa re­lasyon ni­lang magkapa d?

Pag-amin niya, "Ac­tu­ally, it’s dif­fer­ent pero some­how, the same pa rin na­man siya.

"We're much open to talk­ing.

"Nag-start siya last year be­fore she got mar­ried."

Pero close na­man ta­laga silang magkapa d, 'di ba?

Pagli­naw niya, "Sak­tong close lang.

"Hindi kami 'yung bud­dy­buddy ni Ate na parang kaya niyang ta­pusin la­hat ng sen­tences ko.

"We're su­per chill. 'Okay, let's hang-out.' 'Hindi ka free? Okay, dedma.' Walang tam­puhan.

"It's just our na­ture lang na hindi kami palag­ing magkasama. Nasanay na rin, I guess.

"But the past two years be­fore the wed­ding, since maid of honor niya ko, ako 'yung nagpa-fol­low up ng kung anu-anong de­tails sa kanya or her brides­maids.

"Na-force na rin ako to form a closer rela on­ship that I thought I al­ready had...

"Close enough with her pero 'yun pala, may mas maiku-close pa kami.”

Dug­tong pa niya, "And also, it comes with, I guess, me reach­ing my midtwen es na hindi na niya ako na­trato bi­lang baby.

"Na mas open na siya sa ak­ing magkuwento."

Ngayon lang ba ta­laga nang­yari na hindi na baby ang ngin sa kanya ni Anne?

"May me pa rin," natawang pag-amin niya.

"Baby sis­ter for­ever sig­uro but since I was 21, parang sin­abi niya sa akin na kaya mo na ‘yan, twen­ty­one ka na.

"Le­gal ka na all‐over the world.

"Hindi na niya ko kini­cur­few.

"Kasi be­fore 21, meron akong cur­few na da­pat be­fore 3 a.m. nakauwi na ko."

Jas­mine Cur­tis-Smith ad­mits that she's not yet ready to set­tle down with her non-show­biz boyfriend Jeff Ortega: "Marami pa akong gus­tong gawin for my­self na fully sup­ported na­man ni Jeff. Alam na­man niya yung la­hat."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.