Khalil Ramos, Gabbi Gar­cia don't keep track how long they've been dat­ing

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Arniel Ser­ato, Pep.ph)

Hindi raw natan­daan nina Khalil Ramos, 22, at Gabbi Gar­cia, 20 kung kailan sila nagsim­u­lang mag‐ex­clu­sively da ng, pero lag­pas isang taon na raw sila.

Ayon sa Ka­pam­ilya ac­torsinger, “Ac­tu­ally, hindi ko kasi bini­bi­lang.

"Pero more than a year na, around more than a year na, we don't keep track.”

Pero naipak­i­lala na raw siya ni Gabbi sa mga mag­u­lang nito.

“Yes, mata­gal na,” bang­git ni Khalil.

At naipak­i­lala na rin ni Khalil si Gabbi sa kanyang mga mag­u­lang.

Kahit magkaiba sila ng net­work, hindi na­man daw isi­nasara ni Khalil ang posi­bil­i­dad na magkasama sila sa isang proyekto sa labas ng GMA-7 at ABSCBN.

Sabi ni Khalil, “Maybe in the fu­ture, that's some­thing that we could con­sider.

“We're both ac­tors na­man and na­pag-us­apan din namin na what if some, say, may pro­duc on house na gusto kam­ing kunin for a film.

“And, of course, ang gusto ko sa kanya, we share the same mind­set when it comes to choos­ing a role— that is the story has to be king no maŒer what.”

Ek­sklusi­bong nakausap ng PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal) si Khalil sa story con­fer­ence ng pe­liku­lang "G!," na pag­bibida­han niya kasama ang ilan pang Ka­pam­ilya stars.

Khalil Ramos on ex­clu­sively-dat­ing re­la­tion­ship with Gabbi Gar­cia: "Ac­tu­ally, hindi ko kasi bini­bi­lang. Pero more than a year na, around more than a year na, we don't keep track."

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.