An­gel Loc­sin re­veals she al­most re­signed from ABS-CBN, quit show­biz

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (James Pa­trick Anar­con, Pep.ph)

Mun­tik na raw lisanin noon ni An­gel Loc­sin ang show­biz.

Sa katu­nayan, nag­sub­mit na raw siya ng res­ig­na­tion let­ter sa mga boss ng ABS-CBN.

Na­bang­git ito ni An­gel sa sit-down in­ter­view niya sa PEP.ph (Philip­pine En­ter­tain­ment Por­tal), kasama ng ilang pil­ing re­porters, bago magsim­ula ang solo press con­fer­ence niya para sa “The Gen­eral’s Daugh­ter” noong Jan­uary 10.

Nagsim­u­lang pa­gusapan ang mga pinag­daanan ni An­gel nang matanong siya tungkol sa kanyang In­sta­gram post noong Jan­uary 4, kung saan pri­nomote niya ang “The Gen­er­als Daugh­ter,” na unang pag­bibida­han niyang tele­serye pagkat­a­pos ng li­mang taon.

Sabi niya sa cap­tion nito: “2015 chal­lenged me. 2016 broke me. 2017 changed me. 2018 opened my eyes. 2019 I’M COM­ING BACK.”

Ano ang pinag­mu­lan ng cap­tion na ito?

Sagot ni An­gel, “Alam ko kasi, may nabasa akong ganyan, parang in­iba ko lang nang konti.

“2018 kasi, parang bini­gyan ako ng chance. Mas brighter la­hat.

“Hindi ko na­man sinasabing lugmok ako noong 2017, pero ‘yung five years na ‘yun, doon ‘yung very chal­leng­ing sa akin.

“‘Yung li­mang taon na ‘yun, ang daming nang­yari, kaya noong pinost ko ‘yun, parang hindi para ipa­ba­lik sa inyo ‘yung mem­o­ries, kung hindi para sabi­hin na I’m hu­man.

“May mo­ments na down ka, pero lag­ing [da­pat] mag­ing bet­ter.

“Wala na­mang ibang pupun­ta­han, e, so stop wor­ry­ing about stuff na hindi mo na da­pat… na wala ka nang ma­g­a­gawa, ‘di ba, na hindi mo na da­pat prob­lemahin.

“Isipin mo na lang kung anong next step mo. Parang deadma, pag may nang­yari, e, nang­yari, anong gagawin natin?

“Move on ka na, next ka na, parang ganoon ‘yung nasa isip ko noon.”

Hindi nag­bang­git si An­gel ng mga pag­subok na pinag­daanan niya sa li­mang taon na ‘yun, subalit matatan­daang noong 2015 unang ina­nun­siyo na hindi na niya ma­g­a­gawa ang pe­liku­lang “Darna.”

Ito ay mat­a­pos niyang magka­roon ng disc bulge sa kanyang spine, dahi­lan up­ang pag­bawalan siyang gu­mawa ng stunts na kakailan­ganin para sa pe­likula.

Unang ba­hagi na­man ng 2016 nang maghi­walay si An­gel at ang long-time boyfriend niyang si Luis Man­zano.

Na­pa­balita rin noong 2016 na si An­gel pa rin ang na­pu­pusuang gu­manap na Darna ng Star Cin­ema, subalit noong 2017 ay nag­ing pinal na ang de­sisy­ong hindi na siya ang mag­bibida rito.

Si Liza Sober­ano ang napil­ing gu­manap na bagong Darna.

Taong 2017 rin nang unang ma­pa­bal­i­tang nagde-date si An­gel at ang film pro­ducer na si Neil Arce.

Ayon pa kay An­gel, tama lang ang tim­ing na ngayon lang siya magtete­le­serye ulit.

Ito raw ay dahil naisip na niya sanang bitawan ang pag-aartista.

Dito niya na­bang­git na min­san na siyang nag­sub­mit ng res­ig­na­tion let­ter sa mga boss ng ABS-CBN.

Mabuti na lang daw at napig­i­lan si An­gel ng mga ex­ec­u­tive ng Ka­pam­ilya net­work.

Pagkat­a­pos nito ay nagka­roon ng opor­tu­nidad ang busi­ness units ng ABS-CBN na mag­pitch ng proyekto para sa kanya.

Ka­bi­lang na rito ang Dream­scape En­ter­tain­ment, na siyang pro­ducer ng “The Gen­eral’s Daugh­ter.”

An­gel Loc­sin re­veals that she al­most re­signed from ABS-CBN, her mother net­work. “Buti na lang, ‘yung mga boss ng ABSCBN, kin­ausap nila ako.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.