Will Jodi Sta. Maria be part of a Hol­ly­wood project?

Watchmen Daily Journal - - FUN. ENTERTAINMENT. EMOTIONS. LIFESTYLE - (Ruel Men­doza, Pep.ph)

Kak­a­ba­lik lang ng ABSCBN ac­tress na si Jodi Sta. Maria mula sa nag­ing hol­i­day vaca on nila ng kanyang anak na si Thirdy Lac­son.

Sa Fin­land at Swe­den nag­bakasyon ang mag-ina dahil re­quest daw iyon ni Thirdy sa kanya.

“First me kam­ing maka­pag-try ng husky sled­ding and at the same me, we were able to drive a rein­deer sled. We were able to get a rein­deer driver’s li­cense,” pa­hayag ni Jodi sa in­ter­view niya with “TV Pa­trol” ka­makailan.

Ang rein­deer driver’s li­cense ay isang doc­u­ment para le­gal kang mag-drive ng Rein­deer’s sled sa La­p­land. Dalawa kasi ang forms of trans­porta on sa La­p­land: ski at sled na hini­hila ng rein­deer.

Ba­hagi ng tatlo pang pe­likula si Jodi.

Una rito ay ang “Sec­ond Com­ing” kun­saan gu­ma­ganap siyang sec­ond wife ni Marvin Agus n pero minu­multo siya ng unang asawa nito.

“It’s a mix of drama, thriller, and hor­ror. Ano ba ang naghu-haunt sa pam­ilya ito? To­too ba itong multo?” kuwento pa ng ak­tres tungkol sa fin­ished film.

Nat­a­pos na rin niya ang pe­likula niya with Lau­rice Guillen na ang tulo ay “Man and Wife.”

Ang ikatlo ay ang hor­ror film na ang tulo ay “Clarita.” Hindi pa ta­pos ang prin­ci­pal pho­tog­ra­phy ng Clarita.

Pero pinaka-ex­cited si Jodi sa gagawin niyang Hol­ly­wood film.

“May gagawin tay­ong in­terna onal film very soon. Pero wala pa ako sa po­sisyon to spill the beans.

“But I am re­ally pray­ing about it. Hol­ly­wood lev­els!

“Masyado akong kinikilig kasi parang hindi ko alam kung paano sila kaka­hara­pin. Baka ma-tongue-tied ako. Baka man­ganga ako, mas­tarstruck ako,” tawa pa niya.

Ba­lik tap­ing na rin si Jodi para sa Ka­pam­ilya tele­serye na “Mea Culpa” na eere ngay­ong 2019.

Jodi Sta. Maria is part of three Pi­noy movies: “Sec­ond Com­ing,” “Man and Wife” and “Clarita.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.