Ron­nie’s Firsts

YES! (Philippines) - - Pogi Series -

FIRST SCARE OF YOUR LIFE?

No’ng naak­si­dente si Papa.

FIRST TIME YOU MADE YOUR PAR­ENTS PROUD?

No’ng natang­gap ako sa Hashtags. Saka no’ng nag­tu­loy­tu­loy ’yong projects ko… sa Metro Manila film­fest lalo.

FIRST HEART­BREAK?

Six­teen years old ako. ’Yon na ’yon, hehe.

FIRST PUR­CHASE WITH YOUR FIRST SALARY?

’Yong artista na, bu­mili ako ng unang-una kong sasakyan, pickup. First na suweldo ko. Kasi wala akong re­sibo no’n, hindi ka makaka­suweldo kung wala kang re­sibo. So, parang mga six months yata akong hindi maka­suweldo no’n. ’Yong mga tap­ings ko, walang suweldo, so naipon siya nang buo. Bi­na­yaran ko ng cash. Nis­san Navara. Pero ’bi­nenta ko na siya.

FIRST TIME YOU RE­AL­IZED YOU WERE FA­MOUS?

Hehe. Wala. Sig­uro nag-start lang na kahit papa’no naki­lala na ako ng mga tao, may nakak­i­lala sa akin kahit konti, sig­uro af­ter GGV na ta­laga. Kasi do’n ako nag-trend no’n af­ter, e. Nag­gi­tara at ku­manta ako. ’Ta’s ayun. Ku­malat siya sa GGV Gan­dang Gabi, Vice, so­cial me­dia. [ is Vice Ganda’s Sun­day late-night talk show, where Ron­nie had a guest­ing stint in Au­gust 2016.]

FIRST THING YOU THOUGHT OF WHEN YOU WOKE UP TO­DAY?

Ku­main. Mag-tooth­brush. Hehe, ’yon lang!

FIRST TIME YOU MADE SOME­ONE CRY?

Sig­uro no’ng naghi­walay kami ng isang girl. Pero hindi ko siya niloko. Naghi­walay lang kami. Hindi ko sinasadya [ paiyakin siya].

FIRST TIME YOU EM­BAR­RASSED YOUR­SELF?

Wala na­man. Di pa na­man ako nadudu­las in pub­lic.

FIRST TIME YOU GAVE YOUR AU­TO­GRAPH?

Af­ter GGV.

FIRST TIME YOU FELT PROUD OF YOUR­SELF.

Bukod do’n sa tra­baho ko, no’ng nabili ko ’yong dream

car ko na Toy­ota 86.

Toy­oTA 86.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.