Q&A Kath­niel to­gether

YES! (Philippines) - - Cover Story -

What’s the sweet­est thing that you’ve done for each other?

KAthryn Siya, sweet as a per­son, so marami. Hi­rap pumili ng isa. Ako, ma­bilis akong mak­ilig. Lat­est na lang. Sig­uro no’ng Valen­tine’s Day ’yong pinaka-lat­est. Siya ’yong nag-ar­range ng la­hat. Sin­abi niya kanila Kim [Kim Yap] na ayusin ’yong damit ko, ’ta­pos siya ’yong nag-ar­range ng pag­didin­ner namin. ’Tsaka bini­gyan niya ako flow­ers.

You went to Ja­pan re­cently, but you were with com­pan­ions. is there a place that you would like to go, just the two of you?

KAthryn Chi­ang Mai, Thai­land. May kasama pa rin, siyem­pre. March 11 to 14, sa Chi­ang Mai. DAniel Sige, sabi­hin mo na sa mga tao, para sum­abay na sila sa at­ing la­hat . KAthryn Hindi. Ire-re­lease nila ’to April, so naka­dat­ing na tayo. Okay, go.

Which of each other’s phys­i­cal traits do you like the most?

KAthryn Phys­i­cal traits? Baka ’yong puwet niya. Laki puwet niya, e. Haha! Mas malaki pa sa akin. Or legs niya. DAniel Ako… KAthryn Legs ko rin. DAniel Legs ni Kathryn. KAthryn Nah. DAniel Fa­vorite ko din ’yan. KAthryn No! Re­ally, it’s your fa­vorite? Sabi mo ’yong straight. DAniel Ikaw ’yong nagsabi.

Which of each other’s traits do you not like?

KAthryn Al­ways late. Hate that. DAniel Sino’ng late kan­ina?

KAthryn Di ako late. Made up ako du­mat­ing.

DAniel Al­ways daw. Ay, hindi ako made up du­mat­ing? Ta­gal kong nagh­in­tay, one hour.

KAthryn Si Kuya kasi, saan-saan di­naan, e.

DAniel Sagot ko, ac­cus­ing me of al­ways be­ing late. Haha.

KAthryn So­brang liar mo sa in­ter­view na ’to. Haha.

DAniel Anong so­brang liar? OA.

Daniel, you said in an in­ter­view that for Valen­tine’s Day, you would bring her to the Manila House Pri­vate Club in Taguig City. Kathryn: Doon kami nag-Valen­tine’s. Daniel: Pa­nis. Sin­abi ko sa inyo, di ba? Kung ano’ng sasabi­hin ko, gagawin ko.

How do you know if the other one is up­set or not in the mood? Kathryn Tahimik siya, malala­man ng la­hat pag wala siya sa mood. Daniel Pag gan­ito na ako. Haha. Hindi, loko lang. Kathryn Tahimik na mag-isa, ayaw niya na ng kausap. Daniel Paano ba? Paano ka­pag bad trip ka daw?

Kathryn Alam na alam mo ’yan, siyem­pre. Daniel Wala, matu­tu­log na lang siya.

Kathryn Kailan ako nat­u­log nang bad trip? Daniel Hindi, pag bad trip na siya, gano’n, kung pa’no kayo ma-bad-trip. Haha!

Kathryn Walang kuwenta. Alam mo, wala silang nakukuhang maayos na sagot.

Daniel Ayan, galit na siya. ’Pi­nakita ko lang sa inyo paano. ’Pi­nakita lang namin sa inyo kung paano. Gano’n. How do you han­dle that?

Kathryn: Di mo kausapin muna, ’ta’s lapit ka af­ter ng ilang oras. ’Ta­pos, tabi ka lang. Kung di ka kausapin pa rin, umalis ka na lang. Kung kausapin ka, di ’yon, puwede na­man kausapin.

Daniel: Gano’n? Gano’n din, e. Ako ku­makausap sa kanya. Con­fronta­tion, di ba?

Kathryn: Hindi. Pag bad mood ako, siya ’yong nakakaalis ng bad trip ko—kung hindi siya ’yong ik­ina-bad-trip ko, ha? Pag siya, huwag muna. Pero kung bad trip ako, siya ’yong makakaalis no’n. What’s the pet­ti­est thing you’ve fought about? Kathryn ’Yong napikon lang ako, pag utot siya nang utot. Nababas­tu­san na ako min­san, parang di na nakakatawa. Sadya, or du­midighay. Daniel OA ka. Di na­man kita gi­nagano’n. Kathryn So­brang si­n­un­gal­ing mo ta­laga. Haha. Daniel Gan­da­han mo ’yong sagot mo. Aminin mo. Kathryn Haha! Can you tell us any of each other’s quirks that we still don’t know about?

Kathryn A, siya. Ayaw niya na mag­ulo ’yong plato. Parang same, e. Ayaw niya pag ’yong sabog-sabog. Parati niyang in­aano ’yon pag mag­ulo ’yong plato. Ayaw niya rin ’yong mag­ulo ’yong buhok ko, like now. Haha! Sinasabi niya, “Ayusin mo nga.”

Daniel Wala akong maisip. What are your terms of en­dear­ment for each other? Daniel Bal. Bali. Kathryn Wala lang, Bal, Bali. [ Bal, a term of af­fec­tion that Daniel and Kathryn use in ad­dress­ing each other, is short for Kam­bal. Bali is a vari­ant.] How does your day start with each other? Do you text each other first thing in the morn­ing?

Kathryn Hindi, hindi na­man. Daniel Ako, gano’n. Siya, hindi siya gano’n.

Kathryn Liar again. No.

Daniel Liar. Wala, ako lang nagte-text sa kanya. ’Ta­pos siya, whole day walang text sa akin. Haha.

Kathryn Hindi ka na nagte-text, ’no, pag gigis­ing? Hindi na kami gano’n. Pero pag nag­text ka, parang ma­gre-re­port ka ba?

Daniel Hindi, hindi na masyadong nagte­tex­tan. Tawa­gan.

Kathryn Tawa­gan. Hindi kami ma-text. Daniel Hindi rin kami lagi kasi may hawak ng phone, e, so tawag ta­laga.

Kathryn Mas gusto ko tawag. Among the char­ac­ters you have played so far, which ones are clos­est to your real-life per­son­al­i­ties?

Kathryn Si Malia. Haha. Daniel Si Malia.

Kathryn Joke lang. Si Dos ka. Can’t Help Fall­ing in Love.

Daniel Hindi na­man ako gano’n, e. Malayo nga ako kay Dos, di ba, kasi ad­ven­tur­ous?

Kathryn Di ba, YOLO [You Only Live Once]? Di ba, YOLO ka?

Daniel Di, YOLO siya. Di na­man ako. Malapit sa akin si Kenji.

Kathryn An­gelo. Daniel Si Kenji. She’s Dat­ing the Gang­ster.

Kathryn ’Yong luma, hindi ’yong present. Daniel Hindi, si Kenji ’yong luma, ’yong tatay. Parang pareho lang kami.

Kathryn Sino sa akin? Daniel Si Chichay.

Kathryn Hindi na­man ako gano’n ka-wah! Mia? Crazy Beau­ti­ful You. Daniel Feeler… Feeler.

Kathryn Feel­ing may pinag­dadaanan. A, si Jackie. Tama. ’Yong iba, so­brang layo na, e. Pero wala na­man akong is­sue, pero ’yon na ’yong pinaka­malapit. How can you re­late with Malia and Tris­tan?

Daniel Ako naka-re­late ako do’n sa part na ayaw ni Tris­tan umi­nom ng dugo. Haha!

Kathryn So­brang weird mo. Daniel Haha!

Kathryn Baka ’yong pagig­ing lobo niya, kasi lobo ako ngayon. Haha! Hindi ko alam, malayo si Malia, e. Baka ’yong ini­isip para sa nakakarami. Naks.

Daniel Feel­ing. Af­ter La Luna San­gre, would you pre­fer to do a rom­com or some­thing like La

Luna San­gre, which is a bit harder to make?

Kathryn Gusto sana namin, rom­com, pero hindi, e. ’Yong movie namin, di ko alam kung rom­com. Pero kung may choice kami, rom­com or hor­ror. ’Yong puma­p­atay ng mga zom­bie.

Daniel Hindi, huwag ’yan. Kuwento ko ’yan for you, e. Gusto ko, kam­ing dalawa, sus­pense. Mga gusto lang namin ’yon, ha. Hindi ibig sabi­hin ’yon ’yong gagawin namin. Gusto lang namin ng gano’ng film, parang isang sus­pense thriller na hor­ror. Or isang solid na barkada movie.

Kathryn Na puma­p­atay ng zom­bies. ’Yong nakikipagla­ban.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.