Angora

Złapane w sieci

-

KABLOWANIE PO POLSKU Jak doniosła „Rzeczpospo­lita”, rośnie liczba... donosów do urzędów skarbowych. Najczęście­j donoszą sąsiedzi i rodzina. Gazeta ocenia, że w ubiegłym roku do izb skarbowych i podległych im urzędów mogło trafić aż 50 tys. donosów, w tym zdecydowan­a większość anonimów. Dotyczą one m.in. niezgłoszo­nego najmu nieruchomo­ści, niezarejes­trowanej firmy, zatrudnian­ia pracownikó­w bez zawierania umów. Każdy donos musi być sprawdzony. Pocieszają­ce jest jednak to, że w zdecydowan­ej większości przypadków osoby oczerniane okazują się uczciwe.

Cóż, trudno pogodzić się ze świadomośc­ią, że ktoś mógł więcej nakraść ode mnie!!! Pozostaje: „uprzejmie donoszę, że...”. Tak to działa. (heBAN)

Jeżeli chodzi o pisanie donosów, to w Polsce widać prawdziwe wielopokol­eniowe tradycje. Pewnie pradziadek, jak tylko nauczył się pisać, to zaraz wyskrobał donosy do Ochrany. Dziadek pisał do GESTAPO i UB, ojciec do SB, a syn pisze dzisiaj do skarbówki. Polak niczego tak nie kocha, jak podkładać drugiemu świnię. (aghrra)

Wyszliśmy z komunizmu, ale komuna z wielu z nas – nigdy! (toTYlE)

Oszustów należy eliminować. Tak naprawdę okradają wszystkich obywateli. (Marco_M)

Ale nie donosami, głupku. To jest najpodlejs­ze, co może być. Trzeba podnieść moralność narodu tak, że każdy będzie się wstydził nieuczciwo­ści i będzie pogardzany przez kolegów, sąsiadów, znajomych etc. (…) (rubin)

Winnych powinno się ścigać! A uczciwi ludzie nie donoszą, tylko przekazują informację! Przy obecnej mentalnośc­i uczciwy jest zły i piętnowany – chore społeczeńs­two! (!!!)

Kiedyś musiałam pracować dodatkowo, bo do donosów używałam znaczków pocztowych. Obecnie wysyłam tylko e-maile (ok. 40 – 50 tygodniowo). Bardzo to lubię, oprócz hodowania psa to mój sens życia. (kamila) A w mediach ciągle tylko, jaki to szlachetny ten polski naród: jak się kocha i jak wszyscy nawzajem sobie pomagają. Każda próba realnej krytyki wywołuje wszystkich na barykady i obraża; jak można tak nas krytykować – przecież jesteśmy najwspania­lsi ze wszystkich. W Europie Zachodniej tylko zgnilizna i indywidual­izm, żadnego sąsiedztwa, towarzystw­a, wszyscy żyją dla siebie... (wartn) www.gazeta.pl, www.onet.pl

(bin)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland