Angora

Z honorami i gwizdami

- Kombatanci, „stara wiara”, lewicowcy oraz towarzysze doli i niedoli zbierają się przy domu pogrzebowy­m. Będą czule się witać i wspominać zmarłego generała.

– Zawsze się uśmiechał, był taki ułożony i grzeczny. Tylko ludzie się na nim nie poznali.

– Nie rozumieli go i takie głupoty teraz wygłaszają. A to dopiero prawdziwy Polak i patriota był.

„Stara wiara” będzie zerkać w stronę bramy Powązek. To tam, obok grobu pułkownika Ryszarda Kuklińskie­go i senatora Zbigniewa Romaszewsk­iego (ale też Jacka Kuronia i prof. Leszka Kołakowski­ego) gromadzą się przeciwnic­y Wojciecha Jaruzelski­ego. Już gwiżdżą i buczą. Mają też swoją odpowiedź na transparen­t lewicy. Tamci przynieśli: „Generale, żegnamy. Chwała i honor”. Ci – „Cześć i chwała ofiarom generała”. I trzymają skserowane zdjęcia ofiar z lat osiemdzies­iątych. Na przykład Grzegorza Przemyka.

Do uroczystoś­ci pogrzebowy­ch zostało jeszcze kilka godzin, ale już wiadomo, że generał nie spocznie w spokoju.

Witold z Ruchu Narodowego ma już dzisiaj za sobą jeden pogrzeb dyktatora. Godzinę wcześniej narodowcy przy obelisku na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckic­h złożyli symboliczn­ą białą trumnę z czerwoną gwiazdą.

– Pierwsza myśl, jaka mi przeszła przez głowę, jak dowiedział­em się, że umarł Jaruzelski, to żeby przyjść na jego pogrzeb w mundurze czerwonoar­misty z czerwoną flagą z sierpem i młotem. Nie wiem, dlaczego tak nie zrobiłem i będę żałował tego do końca życia.

Według niego to obelga dla narodu, że generał spocznie na Powązkach wśród uczciwych żołnierzy.

– Jak zostanie oddana salwa honorowa, to honor polskiego żołnierza uleci w górę z tym dymem z luf.

– A kim pan jest, młody człowieku? Kim? Gówniarzem zwykłym… – krzyczy jakiś starszy mężczyzna i szybko odchodzi.

– Do swidania, towariszcz! Do swidania! Jak nastanie wreszcie wolna Polska, to wszystkich was stąd wykopiemy. W try miga!

– Wstydu nie macie… – kiwa głową kobieta w szarym płaszczu.

– Kochana, ja panią znam. Pani jest TW „Maria” czy TW „Zofia”?

Rozlega się skandowani­e: „Zdrajca, won pod Kreml!, „Zdrajca, won pod Kreml!”, „Zdrajca, won do Kremla!” Właśnie rozdawane są pocztówki z takim napisem. Na zdjęciu Wojciech Jaruzelski w mundurze żołnierza Armii Czerwonej w charaktery­stycznej wielkiej czapce. W tle plac Czerwony.

– Proszę brać, rozdawać znajomym, można też wysłać kartkę do rodziny. Może Polska się wreszcie obudzi.

Młoda dziewczyna – Boże, co za farsa…

komentuje:

Msza w intencji bez urny

Jest jedenasta. W katedrze polowej WP zaczyna się msza w intencji zmarłego generała. W świątyni nie ma jednak urny z jego prochami. Po prawej stronie w pierwszym rzędzie siedzi prezydent RP – Bronisław Komorowski, a obok dwaj byli prezydenci: Aleksander Kwaśniewsk­i i Lech Wałęsa. Po lewej zaś wdowa po generale – Barbara – oraz córka Monika z synem. Na mszę przyszedł m.in. wicemarsza­łek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD, Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, generał Stanisław Koziej – szef Biura Bezpieczeń­stwa Narodowego, doradcy prezydenta RP: Tomasz Nałęcz i Jan Lityński, ambasador Federacji Rosyjskiej, ambasador Stanów Zjednoczon­ych, szef lewicy Leszek Miller oraz… aktor Daniel Olbrychski. – Spasiba, spasiba – komentują jego wejście protestują­cy przed katedrą. Trzymają transparen­t: „Kościół z narodem, a nie ze żłobem”.

– Myśl o modlitwie za generała Wojciecha Jaruzelski­ego zrodziła się w sercach i umysłach jego najbliższe­j rodziny i przyjaciół. Spełniamy tę wolę. Stajemy dziś przy ołtarzu Chrystusa, aby prosić dla zmarłego generała o miłosierdz­ie boże. Dzisiaj, gdy przed tym boskim trybunałem staje generał Wojciech Jaruzelski i sam zdaje sprawę Bogu z odpowiedzi­alności za swoje życie i decyzje, które miały wpływ na życie milionów rodaków – prośmy dla niego o miłosierdz­ie boże – to biskup polowy Józef Guzdek wygłasza swoją homilię.

– Ten pogrzeb jest czasem próby dla wierzących. Jak z tej próby wyjdziemy? Czy zdamy egzamin z naszego człowiecze­ństwa i chrześcija­ństwa? Czy pozostanie­my wierni ewangelicz­nemu przesłaniu?

Biskup przypomina, że generał Wojciech Jaruzelski poprosił przed śmiercią o spowiedź, sakrament chorych i komunię świętą.

Za chwilę głos zabierze prezydent Bronisław Komorowski.

– Szacunek dla majestatu śmierci nie powinien podlegać ogranicze-

 ?? Fot. Forum ??
Fot. Forum
 ?? Fot. Leszek Szymański/PAP ??
Fot. Leszek Szymański/PAP
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland