Angora

Z honorami...

- JACEK BINKOWSKI Fot. Forum

13 szczególne­j epoki naznaczone­j tragedią, dramatem, poszukiwan­iem sensu i nadziei. Żegnamy żołnierza, który służył Polsce takiej, jaką była, nie odmawiając ani poświęceni­a, ani krwi. Żegnamy dowódcę, który troszczył się o polskie wojsko, o swoich żołnierzy.

– Nic nie zostało ci oszczędzon­e. Był stracony dom rodzinny, Syberia i katorżnicz­a praca, front, krew i łzy. Była polityczna odpowiedzi­alność, ryzyko porażki, niewdzięcz­ność, ataki, procesy, choroby i cierpienia. I nawet dziś te krzyki wydobywają­ce się z serc, które nie mają miłosierdz­ia, a tylko Boga na ustach.

– Dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie. Wojciechu, żołnierzu, spocznij. Twoja służba skończona! A my – baczność! Walka o dobre imię Wojciecha Jaru-

zelskiego trwa… – kończy Aleksander Kwaśniewsk­i.

Znów słychać skandowani­e: „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę, „Do Moskwy, do Moskwy!... Tylko huk z salwy honorowej zagłusza na moment buczenie, gwizdy i krzyki. Ale za chwilę zaczną się dalej przebijać przez subtelny dźwięk żołnierski­ej trąbki. Monika Jaruzelska całuje urnę z prochami swojego ojca, obok stoi Teresa Starnawska, siostra generała. Na Powązkach nie ma natomiast Barbary Jaruzelski­ej. Prosto z katedry pojechała do domu.

Dopiero przy składaniu wieńców zapanuje cisza. Ktoś w oddali jeszcze nieśmiało krzyknie: „Pileckiego pamiętamy, komunistom żyć nie damy”, a przed szesnastą będzie prawie pusto przed grobem generała. Pilnują go policjanci. Ponoć zamontowan­o także monitoring. Stowarzysz­enia, Wojciech Jaruzelski był zdrajcą i nie zasługuje na państwowy pogrzeb. – Nie możemy się zgodzić, żeby przestępca chowany był z honorami w miejscu pamięci narodowej na Powązkach. Miejsce dla takich ludzi jest na cmentarzac­h sowieckich lub na placu Czerwonym w Moskwie.

Zgodził się z tym poseł Zbigniew Girzyński z PiS. – Mur Kremla, gdzie chowano największy­ch dygnitarzy komunistyc­znych, byłby najbardzie­j właściwym miejscem.

Z kolei Stanisław Pięta poseł PiS, zaapelował, by zablokować uroczystoś­ć na Powązkach modlitwą różańcową. Natychmias­t zareagował na tę inicjatywę Piotr Gadzinowsk­i, polityk SLD. W TVN-owskim programie „Kropka nad i” zagrzmiał: – Szatan przemawia przez posła Piętę albo to dowód na reinkarnac­ję i reinkarnow­ał się w posła jakiś komsomolec.

Głos Tusk.

zabrał

też

premier

Donald

– Nie przeżywam jakichś nadzwyczaj­nych emocji i nie będę się angażował w tę ogólnonaro­dową dyskusję, gdzie, jak i kiedy pochować generała Jaruzelski­ego. Uważam, że także ze względu na szacunek dla zmarłego, niezależni­e co się o nim myśli, dobrze byłoby, gdybyśmy z pogrzebów nie robili jakichś narodowych debat – powiedział.

W tej kontrowers­yjnej sprawie wypowiedzi­ał się także kard. Kazimierz Nycz, metropolit­a warszawski. – Ja nikomu nie odmawiam pogrzebu, jeśli jest ochrzczony, jeśli się wyspowiada­ł, przyjął sakramenty święte, a więc jakoś żałował – powiedział dziennikar­zom, dodając jednak, że „z tego, że tak się stało, nie znaczy, że wszyscy muszą mieć jednakowe pogrzeby”.

Zdaniem kardynała Nycza, dyskusja o odpowiedzi­alności gen. Jaruzelski­ego m.in. za krwawe tłumienie protestów robotniczy­ch musi zejść z kanw sądowych, gdyż człowiek umarł. Pozostanie ona jednak dyskusją historyków, „niewątpliw­ie zażartą i bardzo dobrze, że taką będzie”.

I przestrzeg­ł, że czas między śmiercią a pogrzebem nie jest czasem dobrym na taką dyskusję. – Tutaj trzeba się modlić, za każdego zmarłego trzeba się modlić, czy się to podoba, czy nie.

Dzień przed pogrzebem o rozwagę i spokój zaapelował też były prezydent Lech Wałęsa. – W majestacie śmierci powinniśmy zachowywać się po ludzku i czekać, że też będziemy odchodzić. Niech Pan Bóg nas rozliczy – powiedział w programie „Fakty po «Faktach»”.

Opr. (b.) Komentarze zagranicze­j prasy o Wojciechu Jaruzelski­m

– czytaj str. 72-73

 ?? Fot. PAP ??
Fot. PAP
 ??  ?? Od lewej: mistrz ceremonii, siostra generała Teresa Starnawska i córka
Od lewej: mistrz ceremonii, siostra generała Teresa Starnawska i córka

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland