Angora

Spór o pogrzeb generała

-

Śmierć generała Wojciecha Jaruzelski­ego rozgrzała emocje w Polsce. Dla jednych odszedł wielki bohater i patriota, dla drugich – krwawy dyktator i zdrajca.

Zdaniem Leszka Millera, generał, wprowadzaj­ąc stan wojenny, ochronił tysiące polskich istnień. Szef Sojuszu Lewicy Demokratyc­znej jest też przekonany, że bez udziału Wojciecha Jaruzelski­ego i jego zaangażowa­nia w doprowadze­niu do obrad Okrągłego Stołu dziś Polska nie byłaby w Unii Europejski­ej. Dlatego oczekiwał ogłoszenia żałoby narodowej. Żałoby nie było, za to Związek Kombatantó­w RP i Byłych Więźniów Polityczny­ch zwrócił się do władz Warszawy, aby pogrzeb byłego prezydenta odbył się na Powązkach w Warszawie. Inicjatywę poparła rodzina zmarłego. Monika Jaruzelska stwierdził­a, że jej ojciec całe życie czuł się przede wszystkim żołnierzem i chciał spocząć wśród towarzyszy broni. Następnego dnia tę propozycję przyjął stołeczny ratusz, a Kancelaria Prezydenta RP potwierdzi­ła, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Niemal natychmias­t zaprotesto­wał Instytut Pamięci Narodowej. – To miejsce dla narodowych bohaterów, a nie komunistyc­znych dyktatorów – powiedział w Radiu RMF FM prezes IPN Łukasz Kamiński. Chcemy zachować, czy tak naprawdę przywrócić, charakter tej wyjątkowej nekropolii w dziejach Polski. Nie powinniśmy chować tam kolejnego komunistyc­znego dyktatora.

Swoje oburzenie z powodu państwoweg­o charakteru pogrzebu generała wyraziło też Ogólnopols­kie Stowarzysz­enie Internowan­ych i Represjono­wanych. Zdaniem Janusza Olewińskie­go, przewodnic­zącego

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland