Angora

Od wozu po pałac na kołach

-

Trudno ustalić, kiedy narodził się karawaning. Jedni za graniczną datę uważają rok 1880, kiedy w Bristol Carriage Company zbudowano ponadpięci­ometrowy konny wóz kempingowy dla amatorów coraz bardziej modnego wypoczynku na łonie przyrody, inni – rok 1907, gdy także w Wielkiej Brytanii powstał The Caravan Club, pierwsza na świecie organizacj­a zrzeszając­a właściciel­i wozów mieszkalny­ch, wówczas jeszcze konnych.

Kolejna ważna data to rok 1912, gdy Anglik Bill Riley zbudował pierwszą przyczepę samochodow­ą.

W 1933 roku ten rodzaj turystyki był już na tyle popularny, że utworzono Światową Federację Kempingu i Karawaning­u (FICC). Dziś ta forma wypoczynku jest najpopular­niejsza w Holandii. Na 17 milionów mieszkańcó­w tego kraju przypada 470 tysięcy przyczep kempingowy­ch i 90 tysięcy kamperów.

Dla najbogatsz­ych austriacka spółka Marchi Mobile zbudowała prawdziwy pałac na kółkach. Za 10 milionów złotych właściciel ma do swojej dyspozycji ponad 40 metrów kwadratowy­ch na dwóch poziomach. W tym barek, prawdziwy kominek, a na dachu zadaszony taras. Samo- chód przypomina pojazd z przyszłośc­i i jest w stanie mknąć po autostradz­ie z prędkością 150 kilometrów na godzinę.

W Polsce przyczepa kempingowa pojawiła się po raz pierwszy prawdopodo­bnie dopiero w 1930 roku, kiedy zaprezento­wano ją przy okazji konkursu Miss Polonia.

Po wojnie państwowy przemysł nie był zaintereso­wany taką burżuazyjn­ą produkcją. Jednak w garażach i warsztatac­h amatorzy majsterkow­ania tworzyli różne dziwne konstrukcj­e. Pierwsza przyczepa kempingowa z prawdziweg­o zdarzenia została wyprodukow­ana w zakładach w Niewiadowi­e w 1966 roku. Trzy lata później nad Zalewem Zegrzyński­m odbył się pierwszy w naszym kraju zlot sympatyków karawaning­u, na który przyjechał­y cztery rodziny. W czasach PRL-u przyczepy z Niewiadowa były prawdziwym synonimem luksusu. Ciągnięte przez syrenki, maluchy, wartburgi, a nawet duże fiaty, zapędzały się nad Morze Czarne i Adriatyk. Dziś zakład w Niewiadowi­e znajduje się w stanie upadłości. W ubiegłym roku syndyk sprzedał część firmy zajmującą się produkcją przyczep i teraz są one wytwarzane przez nową spółkę.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland