Angora

O wyrazach rzewnie i żywnie

- Pan Literka

to, co mi się rzewnie podoba usłyszałem niedawno z ust pewnej gimnazjali­stki. Gdyby to miała oddać na papierze, z pewnością by napisała rzewnie (przez rz)…

Tymczasem w owym zwrocie absolutnie nie wolno było użyć przysłówka rzewnie i powiedzieć robię to, co mi się rzewnie podoba, tylko należało przywołać nieco już dzisiaj zapomniane słowo żywnie, dawniej funkcjonuj­ące jeszcze w obocznej postaci żywno.

Gimnazjali­stka powinna się zatem była posłużyć zwrotem robię to, co mi się żywnie podoba, co znaczy ‘co mi się tylko chce’. Popełniła językowe uchybienie, gdyż prawdopodo­bnie nigdy nie słyszała o wyrazie żywnie, za to przywołała z pamięci przysłówek rzewnie mający zupełnie inny sens (‘smutnie, ckliwie, żałośnie’).

Przyznaję, że współcześn­ie słowo żywnie może sprawiać trudność (głównie ludziom młodym), gdyż zachowało się wyłącznie w omawianym frazeologi­zmie

zgoła, bez wyjątku, jak tylko, bardzo, wielce, dziwnie, mocno itp.

W dawnych słownikach znajdziemy przykłady takiego użycia przysłówka żywnie (lub żywno): Tak go do swej woli skręci, jak żywnie zechce ( jak żywnie, czyli ‘jak tylko’); Tym obyczajem, ku czemu żywnie chcemy, przyjdziem­y ( żywnie ‘ku czemu tylko); Żywno mi się ta książka podobała ( żywno ‘bardzo’); Zapraszam żywnie (czyli: bez wyjątku) wszystkich z okolicy na weselisko córki mojej jedynej.

Pamiętajci­e więc, że istnieją w polszczyźn­ie słowa żywnie i rzewnie, nie ma w niej natomiast (i nigdy nie było) wyrazów żewnie i rzywnie. Jak widać, zmiana jednej spółgłoski i jednej samogłoski może nieraz spowodować całkowitą zmianę znaczenia. Wwypadku form żywnie i rzewnie dodatkowo wchodzi w grę różna pisownia. ( robić, co się żywnie podoba). W przeszłośc­i jednak pojawiało się w obiegu dość często i to w połączeniu z innymi wyrazami, gdyż było odpowiedni­kiem słów

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland