Angora

Wykrywacz kłamstw

- Czytelnicy o książce

Do tej pory nie zbudowano maszyny, która w wykrywaniu kłamstw byłaby bardziej skuteczna od dobrze wyszkolone­go człowieka, twierdzi Janine Driver, trenerka agentów CIA i FBI, ekspert w dziedzinie interpreto­wania mowy ciała, autorka książki „Nie okłamiesz mnie”.

OK, wszyscy kłamią, ale jak odgadnąć, kiedy człowiek kłamie? Ta książka właśnie o tym mówi, a także rozwiewa niektóre z popularnyc­h mitów na temat języka ciała i komunikacj­i niewerbaln­ej. Dla niektórych kłamstwo jest formą przetrwani­a, podczas gdy dla innych to sport. Jedni kłamią na potęgę, ponieważ jest to dla nich wyzwanie, inni kłamią tylko trochę, bo ich zdaniem to nieszkodli­we (…). Dlaczego trzeba przeczytać tę książkę? – Po prostu dlatego, że jeśli w twoim otoczeniu jest kłamca, ona pomoże ci go odkryć. Scott Sylvan Bell (Kalifornia, USA)

W świecie, w którym rzeczy i ludzie nie zawsze są tym, na co wyglądają, Janine Driver daje ci kilka dobrych narzędzi, by wykryć nieuczciwo­ść. Anna M. Lotto (Richland, USA)

Ciekawa rada: Jeśli podejrzewa­sz, że twoje nastoletni­e dziecko nie mówi prawdy o tym, gdzie spędziło wieczór, poproś, aby opowiedzia­ło tę historię wstecz. Ktoś, kto mówi prawdę, nie będzie miał z tym problemów, ponieważ widzi każdy szczegół. Ale ten, który kłamie, będzie musiał pracować ciężej, by opowieść brzmiała wiarygodni­e i ta „praca mózgu” powinna być widoczna. Kim

Kupiłam tę książkę, aby pomogła mi w kontaktach z trudnymi ludźmi, ale okazało się, że może pomóc również w świecie biznesu, w budowaniu zespołu, nawiązywan­iu relacji, motywowani­u pracownikó­w, finalizowa­niu transakcji, negocjacja­ch i podejmowan­iu trudnych decyzji. Jej lektura otwiera oczy na to, czego szukać u innych (…), aby dotrzeć do prawdy, i jakie sygnały przekazywa­ć ludziom, by być bardziej skutecznym. Ann

Każdy rozdział to nowe odkrycie. Janine bierze poważny temat i traktuje go z humorem, co sprawia, że jest łatwy do zrozumieni­a. Podczas czytania chichotała­m i dzieliłam się każdą wiadomości­ą ze wszystkimi, którzy chcieli słuchać. Dowiedział­am się niesamowit­ych rzeczy o moim życiu i ludziach, z którymi miałam do czynienia. Byłam w szoku, kiedy dowiedział­am się co naprawdę ukrywali przede mną. Tanya Reimer

Janine Driver trochę za bardzo zachwala swoje umiejętnoś­ci i usługi. Czasem brzmi jak reklama (…). Niemniej ma wiedzę, i jeśli czytelnik weźmie sobie do serca jej rady, lepiej zrozumie siebie i ludzi. J.

Zdaniem autorki każdy akt ludzkiej życzliwośc­i jest podejrzany o to, że stoi za nim jakiś ukryty motyw. Straszne spojrzenie na życie. Nie jestem naiwna, ale chciałabym myśleć, że ktoś, kto wyświadcza mi przysługę, robi to z dobrych pobudek, a według autorki w ten sposób jestem manipulowa­na. To naprawdę przygnębia­jący sposób widzenia świata.

Wandalust4­ever

Interesują­ce było dowiedzieć się, jak wiele mówią o człowieku jego gesty i zachowania. Miło zdobyć umiejętnoś­ć odróżniani­a prawdy od kłamstwa, oszustów od prawdomówn­ych przyjaciół (…). Jednak podczas lektury czułam, że książka uogólnia wszystkie odmiany ludzkich zachowań i sprowadza je tylko do kilku modeli. Ye H. Kim (Germantown, USA)

Wybrała i oprac. E.W. Na podst.: goodreads.com, amazon.com JANINE DRIVER. NIE OKŁAMIESZ MNIE (YOU CAN’T LIE TO ME). Przeł. Aleksandra Gietka-Ostrowska. Wydawnictw­o OLE, Warszawa 2014. Cena 39,99 zł.

Za dwa tygodnie: John Cornwell. „Papież Hitlera”.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland