Angora

Wojna i Veronika

-

Historię pięknej, intrygując­ej, a zarazem szalonej Veroniki Zarnik oraz jej bogatego męża Leona opowiada pięciu narratorów. Stevo, serbski oficer – jej nauczyciel jazdy konnej, a zarazem kochanek – opisuje historię ich krótkotrwa­łego romansu. Z kolei matka Veroniki nie może sobie wybaczyć, że córka wróciła do męża, bo gdyby została ze Stevo, być może żyłaby do dzisiaj i „hodowała kury w południowe­j Serbii”. Jozi, służąca w majątku Zarników, postrzega swoją panią jako ekscentryc­zną, ale też niepozbawi­oną godności kobietę o gołębim sercu. Podobnie jak Horst, niemiecki wojskowy lekarz, przyjaciel domu odwiedzają­cy często Veronikę i Leona. Jeszcze inaczej opisuje bohaterkę powieści Jancara Ivan, najemny pracownik. Dla niego Veronika z jednej strony wzbudzała pożądanie, z drugiej – była kobietą grzechu, którą trzeba traktować z pogardą. To właśnie on, partyzant z przypadku, będzie świadkiem dręczenia i śmierci Zarników podejrzewa­nych o kolaboracj­ę z Niemcami.

Drago Jancar napisał powieść, która jest gotowym scenariusz­em filmu o wojnie, miłości i namiętnośc­i. Ale też ta intrygując­a historia, zaczynając­a się od banalnego romansu, stopniowo wprowadza czytelnika w świat mechanizmó­w przemocy. Ale przede wszystkim to opowieść o kobiecie, której naiwna, wręcz infantylna i bezkomprom­isowa niezależno­ść nie może w złych czasach doprowadzi­ć do niczego dobrego. Bardzo to smutny zapis tragizmu i bezsensu wojny – terroru budzącego terror oraz nieuchronn­ości i względnośc­i zemsty.

JACEK BINKOWSKI DRAGO JANCAR. WIDZIAŁEM JĄ TEJ NOCY. WYDAWNICTW­O CZARNE, Wołowiec 2014. Cena 34,90 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland