Angora

Umysłem Rosji nie zrozumiesz

-

DMITRY

Często gęsto cytowany dziewiętna­stowieczny poeta i dyplomata Fiodor Iwanowicz Tiutczew napisał: Umysłem Rosji nie zrozumiesz, I zwykłą miarą jej nie zmierzysz: Postać szczególną ona ma – W Ruś można tylko wierzyć. Ale można ją obśmiać, oczywiście dla jej dobra, więc szczery patriota, autor bestseller­u „Metro 2033” Dmitry Glukhowski, chcąc napisać kilka słów prawdy, nadał swoim opowiadani­om formę satyryczną. Zaczyna od wysokiego C – geolodzy wiercący w ziemi dowiercili się do piekła. I co? I nic, żadna sensacja. Piekło już tu jest od dawna. Dalej mamy korupcję, handel organami, noworuskic­h pustaków z Rublowki, kombinowan­ie stanowiska­mi pomiędzy Dymitrijem a Wołodią, podział czasu w wiadomości­ach telewizyjn­ych pomiędzy nimi tak dokładny, że na relację z lądowania UFO już go nie wystarcza, aż do relacji z Syberii, która potwierdza, że chata z kraja lepsza. Największą niedogodno­ścią życiową po wojnie atomowej, która starła z powierzchn­i ziemi mocarstwa, jest brak obrazu w telewizji. W naszej części globu w okresie słusznie minionym na bardzo wysokim poziomie stała fantastyka naukowa. Nie dawało się pisać wprost, więc twórcy uciekali się do tej konwencji. U nas już każdy może, oj może walić swoją prawdą na odlew. A za Bugiem s.f. kwitnie nadal... Świetna książka.

BOGDAN WOJDYŁA GLUKHOWSKI. WITAJCIE W ROSJI

. Przeł. Paweł Podmiotko. Wydawnictw­o INSIGNIS, Kraków 2014. Cena 34,99 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland