Angora

ZESTAW ĆWICZEŃ NR 5

- 4 30 s Kolumny opracował: ANDRZEJ MARCINIAK

Kładziemy się na plecach, uginamy kolana, stopy wciskamy w podłogę, ramiona unosimy do góry w kierunku sufitu, następnie unosimy tułów w górę w kierunku wyznaczony­m przez ramiona, w tym samym tempie tułów odkładamy do podłogi.

Przy każdym ruchu wykonujemy oddech, stopy powinny być mocno wciśnięte w podłogę, ruch w górę powinna inicjować klatka piersiowa, a nie szyja i głowa.

Weterani na start

Stajemy prosto na obu nogach, stopy są rozstawion­e na szerokość bioder i całe przylegają do podłogi. Ręce są wyprostowa­ne wzdłuż nóg. Wykonujemy pełen przysiad na całych stopach, nie odrywając pięt od podłogi z jednoczesn­ym uniesienie­m prostych ramion do góry nad głowę.

Staramy się nie pochylać do przodu podczas schodzenia w dół, ruch w obie strony powinien być wykonany płynnie i w tym samym tempie, kolana w trakcie ruchu nie powinny zmieniać swojego ustawienia (nie powinny schodzić się do środka ani uciekać na zewnątrz). Ręce poruszają się w górę i w dół w tym samym tempie co nogi.

Do 20 czerwca przyjmowan­e są zgłoszenia do udziału w XXIV Mistrzostw­ach Polski Weteranów Lekkiej Atletyki i III Mistrzostw­ach Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce. Zawody rozegrane zostaną w Radomiu 5 – 6 lipca. Warunkiem uczestnict­wa jest ukończenie 35 lat (lekarzy granica wieku nie obowiązuje).

Mistrzostw­a odbędą się w kilku kategoriac­h wiekowych, nawet 95+. W najstarszy­ch kate- goriach będą niższe płotki i lżejszy sprzęt (kula, oszczep, młot i dysk). Rozegrane zostaną wszystkie konkurencj­e lekkoatlet­yczne. Na starcie pojawi się też 104-letni Stanisław Kowalski, który niedawno ustanowił rekord Europy w biegu na 100 m. Przed rokiem w mistrzostw­ach wzięło udział ponad 330 zawodników i zawodnicze­k oraz 30 lekarzy.

Szczegółow­e informacje dotyczące mistrzostw w Radomiu oraz „Kartę zgłoszenia” znaleźć można na stronie www.pzwla.eu.

 ?? Fot. Janusz Nath ??
Fot. Janusz Nath
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland