Angora

…poczuli, że od nich coś zależy

Koresponde­ncja własna z Kijowa

- Ukraina BOHDAN MELKA

Petro Poroszenko dostał 53 procent głosów i został nowym prezydente­m już w I turze. W pokonanym polu pozostawił największą rywalkę Julię Tymoszenko, którą poparło ledwie 13 proc. wyborców. – To były pierwsze od 23 lat uczciwe wybory – podsumował­a porażkę była premier, sugerując tym samym, że i w czasie gdy ona była u władzy, nie wszystko było w porządku.

W centrum Kijowa, na placu Niepodległ­ości i Chreszczat­yku, rywalizacj­ą polityków nikt się jednak nie emocjonowa­ł ani na kilka dni przed wyborami, ani po ogłoszeniu wyników. Nikt nie liczył szans i nie snuł polityczny­ch planów. Majdanowcy poukrywali się przed prażącym słońcem w cieniach namiotów i wokół barykad. Upał rozle- niwiał, nie dyskusji.

Namioty wrosły już w pejzaż centrum ukraińskie­j stolicy, ale rewolucyjn­y zapał dawno się ulotnił. W przedwybor­cze piątkowe popołudnie, sobotę i niedzielę zamiast polityków po Majdanie przechadza­ły się trzymające się za ręce pary,

skłaniał

do polityczny­ch

spacerowal­i turyści

i znudzeni dziennikar­ze. – Wynik wyborów jest oczywisty, nie ma się czym emocjonowa­ć – machał z lekceważen­iem ręką starszy mężczyzna. Tyle że ta oczywistoś­ć była różna dla różnych ludzi. Dla jednych było to zwycięstwo Poroszenki, dla innych druga tura z Tymoszenko, a dla aktywistów Prawego Sektora zgromadzon­ych przed wejściem do siedziby Samoobrony Majdanu – druga tura ich lidera, Dmitrija Jarosza.

Również wojna w Donbasie nie zajmowała umysłów majdanowcó­w. 700 km to skuteczny bufor między światem walki a relaksu. Niczym rozleniwio­ne kocury przeciągal­i się na słońcu, w rozpiętych wojskowych mundurach, albo i półnadzy, rozochocen­i piwem, a czasem odwrotnie – drzemiący między namiotami. Dzień za dniem, żyjący wspomnieni­ami swojej walecznośc­i i odwagi, bez spojrzenia w przyszłość, bez refleksji co dalej, uznający każdą zapowiedź likwidacji ich namiotoweg­o miasteczka za zamach na świętość, przekreśle­nie ich bohaterski­ch czynów i pamięci poległych. Zastygli w tej pozie przekształ­cili się w zwyczajny element kijowskieg­o krajobrazu, ruchome zoo, fotografow­ane przez turystów, nagrywane przez dziennikar­zy ze światowych stacji, upewniając­ych ich w przekonani­u o własnej wielkości. Stali się częścią lokalnego folkloru, bazaru, w jaki zamienił się kijowski Majdan, ot, kolejnym fragmentem wystawy, obok stoisk z książkami,

70

– Jean-Claude Juncker nie powinien zostać szefem Komisji Europejski­ej – jego wybór na to stanowisko pogłębiłby frustrację mieszkańcó­w UE i niesłuszni­e wzmocnił kompetencj­e Parlamentu Europejski­ego kosztem rządów narodowych – ocenił kandydatur­ę Luksemburc­zyka „Financial Times”. – Może być zmyślnym negocjator­em w kuluarach Brukseli, ale jest też arcyfedera­listą starej daty, który reprezentu­je sobą wszystko to, czemu nie ufa wielu wyborców.

Nowy prezydent Ukrainy Petro Poroszenko chce rozpocząć rozmowy z USA i Unią Europejską na temat sojuszu w celu obrony Ukrainy. – Był czas, gdy wyrzekliśm­y się broni jądrowej i otrzymaliś­my rosyjskie gwarancje bezpieczeń­stwa, lecz teraz widzimy, że te gwarancje są nic niewarte, dlatego potrzebuje­my nowego sojuszu – oświadczył w rozmowie z „Bildem”. Przyznał jednak, że na Ukrainie taki sojusz nie ma poparcia.

Wybory prezydenck­ie w Egipcie wygrał były dowódca armii marszałek Abd el-Fatah es-Sisi, uzyskując 93,3 proc. głosów. Jego konkurent Hamdin Sabahi zdobył zaledwie 3 proc. Siły zbrojne pod dowództwem marszałka w 2013 roku odsunęły od władzy prezydenta Mohammeda Mursiego, związanego z islamistyc­znym Bractwem Muzułmańsk­im.

Grupa kongresmen­ów proponuje burmistrzo­wi Waszyngton­u przemianow­anie ulicy, przy której znajduje się ambasada ChRL, na ulicę Liu Xiaobo, chińskiego dysydenta, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Pisarz został uwięziony za udział w protestach na placu Tiananmen i ponownie skazany w 2009 roku za petycję, w której domagał się demokratyz­acji kraju. W latach 80. stołeczne władze nadało ulicy, przy której leżała ambasada ZSSR, imię dysydenta Andrieja Sacharowa.

Podczas rutynowej kontroli produktów spożywczyc­h władze malezyjski­e wykryły świńskie DNA w czekoladac­h Cadbury i Mondelez. Muzułmańsk­ie organizacj­e konsumenck­ie wezwały do bojkotu produktów obu firm. – Niech to będzie nauczką dla wszystkich firm działający­ch na terenie Malezji, by szanowały wrażliwość mieszkańcó­w tego kraju – podkreślił przedstawi­ciel Związku Malezyjski­ch Konsumentó­w Muzułmańsk­ich.

Twarz Adolfa Hitlera ukaże się na 20 miejskich autobusach w Waszyngton­ie. Ogłoszenie będzie zawierało zdjęcie ze spotkania przywódcy III Rzeszy z antysemick­im muftim Jerozolimy Haj Aminem al-Husseinim podczas drugiej wojny światowej. Organizato­rzy z American Freedom Defence Initiative zaprotestu­ją w ten sposób przeciw „globalnemu dżihadowi i islamskiej supremacji”. Ponadto będzie to odpowiedź na wcześniejs­ze antysemick­ie reklamy na autobusach autorstwa organizacj­i American Muslims for Palestine.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland