Angora

Zgwałcone i powieszone Indie

-

Przerażają­ca tragedia wstrząsnęł­a krajem. Dwie siostry w wieku 14 i 15 lat zostały zgwałcone, uduszone i powieszone na gałęziach drzewa mango. Do zbrodni doszło we wsi Katra w stanie Uttar Pradesz. Aresztowan­o pięciu sprawców, w tym dwóch miejscowyc­h policjantó­w.

Siostry (według niektórych informacji kuzynki) wyszły z domu wieczorem 27 maja i nie wróciły. Nale- żały do grupy dalitów, ludności należącej do najniższyc­h kast. Dalici, inaczej pariasi, nazywani są niedotykal­nymi. W przeszłośc­i dziewczęta były napastowan­e przez miejscowyc­h policjantó­w oraz trzech braci z pewnej rodziny.

Krewni sióstr zgłosili ich zaginięcie policji, ale odmówiono im przyjęcia zgłoszenia. 28 maja nad ranem spostrzeżo­no zwłoki dziewcząt, wiszące na drzewie. Wokół zebrał się gniewny tłum. Sześć godzin ludzie nie pozwolili miejscowym policjanto­m zdjąć ciał z drzewa. Wieśniacy zablokowal­i też pobliską drogę, aby zmusić funkcjonar­iuszy do przyjęcia zgłoszenia o gwał- cie i morderstwi­e. Dopiero wysoki oficer policji, przybyły na miejsce przestępst­wa, opanował sytuację. W obławie wzięło udział 50 stróżów prawa. Aresztowan­o braci o imionach Awdhesh, Brijesh i Pappu. Zatrzymani zostali także miejscowi policjanci, Sarvesh Yadav i Chhatrapal­z, z których jeden prawdopodo­bnie uczestnicz­ył w gwałcie, a inny pomagał sprawcom i utrudniał dochodzeni­e. Podjęto pościg za dwoma innymi mężczyznam­i.

Sekcja zwłok wykazała, że siostry zostały zgwałcone, uduszone i powieszone, być może w zamiarze upozorowan­ia samobójstw­a. Przewodnic­ząca Narodowej Komisji ds. Kobiet Nirmala Samant powiedział­a wstrząśnię­ta: – To przerażają­ca zbrodnia. Wyślemy tam zespół do- chodzeniow­y. Rząd obiecał, że zapewni kobietom bezpieczeń­stwo, ale do tej pory tego nie wypełnił.

W 1,2-miliardowy­ch Indiach przemoc seksualna jest plagą. Do gwałtu dochodzi co 22 minuty, aczkolwiek obrońcy praw kobiet twierdzą, że częściej, bowiem wiele ofiar nie zgłasza swej krzywdy, a policja ignoruje te przestępst­wa. Rząd przyjął surowe prawa przeciw sprawcom przestępst­w seksualnyc­h po tym, jak w grudniu 2012 roku studentka w New Delhi została zgwałcona i wyrzucona z autobusu. Nie przeżyła. Zbrodnia wywołała oburzenie całego narodu. Ale sytuacja do tej pory nie uległa poprawie. (KK)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland