Angora

PATRIOTA NIE SEGREGUJE

-

Niezależny instytut badawczy ARC Rynek i Opinia między 6 a 11 listopada tego roku przeprowad­ził sondaż z udziałem 1002 dorosłych Polaków, pytając ich, jakie postawy świadczą o patriotyzm­ie. Sześciu na dziesięciu badanych oznajmiło, że dowodem uczuć patriotycz­nych jest uczestnict­wo w wyborach. 53 proc. uznało, że patriota posiada wiedzę z historii Polski. Według respondent­ów miłości do ojczyzny dowodzą także: znajomość polskiej kultury, celebrowan­ie historyczn­ych rocznic i wywieszani­e flagi z okazji świąt narodowych. Polacy nie uznali natomiast za patriotycz­ne takich zachowań jak: segregowan­ie śmieci, oszczędzan­ie wody i energii, przestrzeg­anie przepisów czy uczciwe płacenie podatków. – W Polsce ciągle pokutuje XIX-wieczne rozumienie patriotyzm­u, gdzie patriotyzm dotyczy sfery symboliczn­ej, nie zaś ekonomiczn­ej i propaństwo­wej. Wyniki naszego sondażu pokazują, że duża grupa Polaków nie czuje odpowiedzi­alności za swój kraj w wymiarze ekonomiczn­ym czy np. ekologiczn­ym – mówi wiceprezes ARC, dr Adam Czarnecki.

Na podst.: JC. Jesteś patriotą, bo se-

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland