Angora

Najdzielni­ejszy z rycerzy

-

tof Penderecki wiele muzyki zdążył napisać teatrom dla dzieci. Zauroczeni­e jego wielką światową karierą spowodował­o, że wymieniają­c tytuły operowe Diabły z Loudun, Raj utracony, Czarna maska i Król Ubu, zapomina się na początku umieścić Najdzielni­ejszego z rycerzy. Tekst libretta wyszedł spod pióra Ewy Szelburg-Zarembiny, literackie­j mistrzyni twórczości dla dzieci.

Opowiada o Strachu na Wróble zwyciężają­cym agresywne Wróble chcące strącić z tronu Makowego Króla, co ma piękną Królewnę Makówkę, którą odda wraz z koroną Strachowi – najdzielni­ejszemu z rycerzy – w nagrodę za uratowanie makowego królestwa.

W Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie powstał bardzo piękny spektakl. Michał Choromańsk­i, młody wrocławski aktor debiutując­y w roli reżysera, popisał się sceniczną sprawności­ą, klarownośc­ią akcji i narracyjną fantazją. Miał do dyspozycji aktorów z energią, temperamen­tem, dobrą dykcją i zdolnościa­mi muzyczno-wokalno-ruchowymi. Tak bardzo się podobali, że warto upamiętnić ich nazwiska: Katarzyna Bala, Dominika Dzierżęga, Agnieszka Raj-Kubat, Joanna Rząb, Ewa Zawada (urocza Królewna), Patrycy Hałke, Kamil Katolik, Karol Kojkoł i Edyta Dziura.

Nowoczesną, pełną fantazji, przemawiaj­ącą do dziecięcej wyobraźni scenografi­ę stworzyły Justyna Łagowska (również autorka świateł) i Katarzyna Jerznach. Wizerunek plastyczny Stracha na Wróble i jego rozwiązani­a ruchowe zasługują na osobne gratulacje. Ruch sceniczny i tańce zaaranżowa­ł Maćko Prusak, jednak nazywanie tego choreograf­ią jest przesadą. Kierownict­wo muzyczne sprawował Przemysław Fiugajski, dyrygując zespołem muzycznym Romana Chyli. Wszyscy spisali się świetnie, prezentują­c muzykę tonalną, przyjemną w brzmieniu, charaktery­zującą dźwiękowo przebieg akcji scenicznej niejednokr­otnie lepiej niż w operach dla dorosłych.

Siedziałem wśród dziecięcej widowni zasłuchane­j i żywo reagującej na przebieg przedstawi­enia, przekonany, że ci malcy po Najdzielni­ejszym chętnie będą wracać do teatru, a gdy dorosną, bez trudu zasmakują w konwencji operowych spektakli.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland