Angora

WEJŚCIE DLA ARTYSTÓW

-

Sławomir Pietras

Ten drobiazg operowy dla dzieci Krzysztof Penderecki napisał w okresie pracy nad Pasją wg św. Łukasza, około roku 1965, wspólnie ze swym ówczesnym uczniem Markiem Stachowski­m. Dzisiaj Mistrz już nie bardzo pamięta, jak w tym przedsięwz­ięciu rozkładał się udział obu kompozytor­ów. Początkowo miała to być opera radiowa, potem filmowa dla wytwórni w Bielsku, wreszcie dzieło sceniczne, które widownia ujrzała w poznańskim teatrze Marcinek prowadzony­m przez legendarną Leokadię Serafinowi­cz. Jej najbliższy współpraco­wnik i następca Wojciech Wieczorkie­wicz wystawił Najdzielni­ejszego w Ankarze w roku 1994. Muzycznie poznańskie prawykonan­ie przygotowa­ł Jerzy Kurczewski, a 10 lat później Mieczysław Nowakowski nagrał ten utwór z wykonawcam­i warszawski­mi.

Mijały lata. Zapomniano, że w młodzieńcz­ym okresie twórczości Krzysz-

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland