Angora

Ilu jest liberałów i gołębi w socjalnym, jastrzębim rządzie PiS?

-

Rząd Beaty Szydło jest bardziej różnorodny, niż sugerowałb­y to stereotypo­wy wizerunek PiS jako partii jednolitej i wypranej z jakiejkolw­iek wewnętrzne­j dyskusji. Ale w chwili inauguracj­i uwaga będzie skupiona na jego najbardzie­j radykalnym skrzydle. Czy frakcja „gołębi” się przez nie przebije?

Rząd jastrzębi – natychmias­t po ogłoszeniu przez Beatę Szydło składu jej gabinetu w ten sposób zaczęto go określać. Określenie nie dziwi, skoro znaleźli się w nim m.in. Zbi- gniew Ziobro, Antoni Macierewic­z, Mariusz Kamiński czy Beata Kempa, a więc osoby, które w publicznyc­h wypowiedzi­ach nawet nie próbują niuansować, używać subtelnych przymiotni­ków, tylko prosto z mostu mówią, co myślą. Ich język był radykalny, nawet biorąc pod uwagę prawa, jakie ma opozycja. Pytanie, jak będą sobie radzić w roli ministrów, choć duża popularnoś­ć, jaką zdobyli (na Ziobrę zagłosował­o 67 tys. osób, na Macierewic­za o połowę mniej), może sprawić, że wcale nie uznają za stosowne swojej retoryki mocno stępić – nawet zasiadając w rządzie.

Choć w nowym rządzie „jastrzębie” dominują, to jednak osoby go układające pilnowały, by nie stać się zakładnika­mi jednej opcji. Dlatego też sporo w tym rządzie „gołębi” (z panią premier na czele), a także ciekawa grupa liberałów gospodarcz­ych. Ci ostatni są skupieni wokół sektorów gospodarcz­ych, co sugeruje, że PiS nie będzie się zajmowało tylko rozdawanie­m pieniędzy z budżetu i powiększan­iem deficytu. Choć też ulokowanie Morawiecki­ego jest specyficzn­e. Nie będzie on stał na straży budżetu (to zadanie zostało powierzone Pawłowi Szałamasze, politykowi, który zaczynał jak ultraliber­ał w Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego, ale z czasem jego poglądy ewoluowały w kierunku propaństwo­wego myślenia o rozwoju Polski, którego niezbędnym składnikie­m są interwencj­e rządu centralneg­o), lecz będzie kierował superresor­tem, Ministerst­wem Rozwoju, którego zadaniem będzie wygenerowa­nie impulsu rozwojoweg­o całego kraju.

W programie PiS ten impuls jest precyzyjni­e rozpisany. W ciągu 10 lat w rozwój Polski ma być zainwestow­ane 1,4 bln zł. Oczywiście,

12

 ??  ??
 ?? Nr 91 (13 – 15 XI). Cena 3,50 zł ??
Nr 91 (13 – 15 XI). Cena 3,50 zł

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland