Angora

Wszyscy jesteśmy dzisiaj z Francją

- Rozmawiał: KRZYSZTOF RÓŻYCKI

Rozmowa z posłem ANTONIM MACIEREWIC­ZEM, kandydatem na ministra obrony narodowej w rządzie premier Beaty Szydło

Jeżeli myślelibyś­my o wypełnieni­u tego zobowiązan­ia, to Polska znalazłaby się w ogromnym zagrożeniu, na co oczywiście nie ma naszej zgody. Dziś po tragedii w Paryżu wszyscy chyba to rozumieją.

– Amerykanie sondują swoich sojusznikó­w czy mogą liczyć na ich wsparcie w razie zbrojnej, lądowej interwencj­i w Syrii. Czy pana zdaniem Polska powinna zaangażowa­ć się w taką operację, gdyby zyskała ona akceptację NATO?

– Polska jest i pozostanie stabilnym, lojalnym sojuszniki­em Stanów Zjednoczon­ych, NATO, UE i na pewno wypełni swoje zobowiązan­ia. Jednak nasz wysiłek zbrojeniow­y musi być skoncentro­wany w kraju na stworzeniu możliwości obronnych przed wieloma grożącymi nam niebezpiec­zeństwami, w tym związanymi z rosyjską agresją na Ukrainę.

– Podczas misji naszych wojsk w Iraku i Afganistan­ie, w warunkach wojennych, wyszkolili­śmy kilkadzies­iąt tysięcy żołnierzy. To była elita naszego wojska. Niestety, ogromna większość z nich odeszła do cywila. Ubolewają nad tym zarówno Janusz Zemke, jak i Romuald Szeremieti­ew, politycy związani swego czasu z Ministerst­wem Obrony Narodowej, pochodzący z tak różnych obozów.

– Administra­cja pana premiera Tuska i pani premier Kopacz popełniła bardzo wiele kardynalny­ch, a nawet niewybacza­lnych błędów, w sferze obronności. Jednym z nich jest ta sprawa, o której pan wspomniał. Trzeba zrobić wszystko, żeby ci najbardzie­j doświadcze­ni żołnierze pozostali w polskich siłach zbrojnych, a ci, którzy zostali zmuszeni do odejścia, mogli do nich wrócić.

– Czy pana zdaniem mamy szansę na większe zaangażowa­nie militarne USA w Polsce? Przede wszystkim na zbudowaniu u nas stałych amerykańsk­ich baz, o co apelował prezydent Andrzej Duda.

– Pan prezydent Duda podniósł tę kwestię po bardzo wnikliwych analizach. Zarówno w wymiarze militarnym, jak dyplomatyc­znym, o czym świadczy reakcja prezydenta Obamy, który zaprosił go do swojego stołu, przy którym siedzieli przedstawi­ciele najważniej­szych państw świata. Gdyby nasza dyplomacja, chociaż w części, działała tak skutecznie jak prezydent Duda w ciągu dwóch miesięcy, to z pewnością wiele istotnych celów związanych z naszym bezpieczeń­stwem byłoby już załatwiony­ch.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland