Angora

Pacjent: Choroba:

-

J. (67 l.)

przepuklin­a rozworu przełykowe­go. Nowotwór wstępnicy (części jelita grubego). Niedrożnoś­ć przewodu pokarmoweg­o. Sepsa (zespół ogólnoustr­ojowej reakcji zapalnej – SIRS – wywołany zakażeniem)

kliniki szpitala uniwersyte­ckiego w jednym z miast akade-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland