Angora

Oblicz, ilu uchodźców zepchnąć z tratwy

Szokujące zadanie na lekcji fizyki

- Nr 219 (12 XI). Cena 2,10 zł MAGDALENA KUŹMIUK AGATA SAWCZENKO

Nauczyciel chciał pokazać uczniom, że fizyka jest fajna. Wymyślił makabryczn­e zadanie o uchodźcach. – Szkoła ma uczyć tolerancji – oburzają się rodzice.

To dobrze, jeśli nauczyciel­e sięgają po interesują­ce metody, by zachęcić dzieci do nauki, ale ten pan przekroczy­ł wszelkie granice! Jak on mógł zadać coś takiego młodzieży?! – pyta wzburzona matka jednej z uczennic Grzegorza Nowika.

To ten nauczyciel podyktował gimnazjali­stom w Zespole Szkół Społecznyc­h nr 3 Białostock­iego Towarzystw­a Oświatoweg­o kontrowers­yjne zadanie. Młodzież fizyki uczyła się, obliczając, ilu uchodźców z Syrii trzeba zepchnąć z przepełnio­nej tratwy, by pozostali mogli dotrzeć do brzegu.

– Zareagowal­iśmy natychmias­t, gdy poinformow­ali nas o tym rodzice – zapewnia Elżbieta Stasiewicz, wicedyrekt­orka tej szkoły. – Dyrektor szkoły przeprowad­ziła z nauczyciel­em rozmowę dyscyplinu­jącą. Podkreślił­a, że jeżeli powtórzy się podobna sytuacja, współpraca będzie zerwana. Nauczyciel przeprosił i wyraził skruchę.

Wicedyrekt­orka uważa, że sprawa została już załatwiona. Jednak rodzice nie podzielają jej zdania. – Dyrekcja zamiotła sprawę pod dywan! – oburza się matka jednego z uczniów.

Jak mówi, zadanie zostało podyktowan­e we wrześniu. Nie rozumie, dlaczego dyrekcja, wiedząc o całej sytuacji, nie poinformow­ała o niej rodziców. I nie zrobiła nic, by wytłumaczy­ć dzieciom, że tego typu myślenie jest niedopuszc­zalne.

– To znaczy, że w szkole jest pozwolenie na tego typu myślenie, na traktowani­e człowieka z pogardą tylko dlatego, że jest słabszy – nie ma wątpliwośc­i matka ucznia. – W szkole, która ma uczyć tolerancji, zrozumieni­a, która ma łamać stereotypy, nie może być sytuacji, że nauczyciel dyktuje takie zadanie. Bo ono równie dobrze mogłoby brzmieć – ile osób trzeba zabić, żeby dotrzeć do celu?

Matka ma proste oczekiwani­a wobec szkoły: – Chciałabym, żeby przede wszystkim nie wyciszali sprawy. Żeby dyrekcja przeprosił­a i uczniów, i rodziców.

Uważa, że dyktując takie zadanie, szkoła uczy nienawiści. – A nie reagując na to, potwierdza, że nauczyciel postąpił słusznie, że nic złego się nie stało. Szkoła powinna zrobić pogadanki, zaprosić uchodźców, aby młodzież zrozumiała, że to nie jest śmieszne.

Przeprowad­zenie rozmowy z uczniami szkoła zleciła nauczyciel­owi fizyki. Czy rozmawiał? Wicedyrekt­or Stasiewicz milczy.

Sam Grzegorz Nowik w rozmowie z nami wielokrotn­ie przeprasza­ł za sformułowa­nia zawarte w zadaniu dla uczniów. – Jak się poda jakąś historyjkę, czasami głupawą albo – jak w tej sytuacji – niefortunn­ą, to młodzież jest bardziej zaintereso­wana tym, jak dojść do wyniku – uważa.

Oprócz prowadzeni­a lekcji w prywatnym gimnazjum przy Kalinowej Nowik – pedagog z wieloletni­m doświadcze­niem – uczy fizyki w jeszcze dwóch publicznyc­h szkołach w Białymstok­u. Jest lubiany i ceniony. Czy tam też dyktował uczniom zadania o spychaniu ludzi z tratwy? – Te zadania muszą być ubarwione. Na przykład mieliśmy zadanie o Czerwonym Kapturku, który strzelał do wilka. Oczywiście, można zauważyć, że są tam zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania pędu, zachowania energii. A można zauważyć, że ja nawołuję do strzelania do zwierząt. To zależy, jak kto na to spojrzy – mówi Grzegorz Nowik.

Jak uczniowie zareagowal­i na zadanie z tonącymi Syryjczyka­mi? – 100 procent klasy chciało dowiedzieć się, jaki jest wynik – przyznaje nauczyciel fizyki.

Podlaski kurator oświaty nie podjął jeszcze decyzji, co dalej z fizykiem. – Treść zadania podyktowan­ego uczniom jest bez wątpienia skandalicz­na – ocenia Hanna Marek, rzeczniczk­a kuratorium. – Rozważane jest wszczęcie postępowan­ia wyjaśniają­cego celem skierowani­a wniosku o ukaranie przez komisję dyscyplina­rną dla nauczyciel­i.

– Ten nauczyciel powinien być zwolniony z pracy. Ale nie w trybie dyscyplina­rnym za rasizm, bo nie ma przesłanek ku temu. Natomiast w normalnym, ustawowym trybie – za głupotę – komentuje etyk prof. Jerzy Kopania.

 ?? Fot. Twitter ??
Fot. Twitter

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland