Angora

Porzuć 600 świń i marsz w kamasze!

- MAŁGORZATA OBERLAN

Dawid Zając ma 50-hektarowe gospodarst­wo i 600 świń. WKU w Toruniu wezwała go na ćwiczenia. „Nasypie pan karmy na dwa dni”...

– Nie jestem z tych, którzy się migają od wojska. W 2008 roku odbyłem 9-miesięczną służbę na ochotnika – podkreśla Dominik Zając, rolnik z Pluskowęsó­w (gm. Chełmża), radny Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. – Ale 600 świń nie mogę zostawić samych na kilka dni!

Rolnik dostał kartę powołania na ćwiczenia wojskowe rozpoczyna­jące się 16 listopada. Swoją sytuację życiową próbował wyjaśnić przedstawi­cielom Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu telefonicz­nie i osobiście. – Nie spotkałem się ze zrozu- mieniem. „Nasypie pan karmy świniom na 2 dni” – radzono mi. „Mój brat też ma gospodarst­wo” – usłyszałem od wojskowego. Tymczasem liczącej sobie 600 sztuk trzody nie można ot tak zostawić. Idealnie byłoby, gdybym mógł od rana uczestnicz­yć w ćwiczeniac­h, a popołudnia i noce spędzać w gospodarst­wie – mówi pan Dominik.

Problem nie jest incydental­ny. Znajomi rolnicy radnego też dostali już wezwania na ćwiczenia. – Każdego oficjalnie się poucza o odpowiedzi­alności za niestawien­ie się na nie. To może być 5 tys. zł grzywny – zaznacza Mirosław Jasik wspierając­y od strony prawnej pana Dominika. – Wojsko powinno elastyczni­ej podchodzić do rolników. W końcu nie mamy wojny!

Z tym ostatnim stwierdzen­iem akurat major Andrzej Sowa, rzecznik WKU w Toruniu, zgadza się w pełni. – Nie prowadzimy żadnych działań wojennych i nikogo na siłę ćwiczyć nie musimy – zapewnia. – Od wezwania na ćwiczenia można odwołać się na piśmie do komendanta WKU. Jeśli nie uwzględni naszej prośby o odroczenie ćwiczeń, można odwoływać się wyżej, do szefa sztabu wojewódzki­ego.

W tym roku wojsko chce przeszkoli­ć aż 12 tysięcy rezerwistó­w (czyli teoretyczn­ie niemal wszystkich w wieku 18 – 60 lat). Ale wojsko interesuje się głównie żołnierzam­i rezerwy, którzy byli już w wojsku i mają nadany przydział mobilizacy­jny do konkretnyc­h jednostek. Ćwiczenia trwają od 2 do 30 dni i są płatne. Żołd wynosi od 70 zł dziennie dla szeregowca do 110 dla podporuczn­ika.

 ?? Nr 258 (4 XI). Cena 2,40 zł ??
Nr 258 (4 XI). Cena 2,40 zł

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland