Angora

Fot. Andrzej Żamojda

-

Muzeum Górnictwa Rud w Bukownie powstało w 1990 r. z inicjatywy inż. Ryszarda Kyzioła. Placówka prezentuje 750-letnie tradycje górnictwa olkuskiego: dawne techniki górnicze, ratownictw­o górnicze, wyposażeni­e osobiste górników itp. Można tu poznać zarys dziejów naszego górnictwa aż po rok 1980. Obecnie ekspozycja przenoszon­a jest z Zespołu Szkół do Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, które przekazały cały budynek na muzeum. Zapraszamy od początku przyszłego roku.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland