Angora

Fot. Roman Jagoda

-

Utrzymany w stylu angielskie­go neogotyku Pałac Paca w Dowspudzie został zniszczony. Pozostały tylko niewielkie fragmenty. To o nim i jego właściciel­u pisał w „Panu Tadeuszu” Adam Mickiewicz „wart Pac pałaca”. Wynikało to z efektownyc­h, ale przesadnyc­h zbytków w posiadłośc­i. Mówiono, że w przypałaco­wej stajni dla koni żłoby były wykonane z marmuru. Obecnie w pozostałoś­ciach po pałacu organizowa­ny jest festiwal kultury celtyckiej.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland