Angora

ZAGADKA (318) KRYMINALNA WOJCIECHA CHĄDZYŃSKI­EGO

-

Inspektor Nerak akurat przygotowy­wał sobie kawę, kiedy do pokoju wszedł rozbawiony sierżant Wrzosek.

– Szefie, mam z internetu kolejną prawniczą perełkę. Proszę posłuchać. „Sędzia pyta świadka:

– Kiedy morderca zorientowa­ł się, że świadek zobaczył jego twarz, co wtedy powiedział?. – Muszę cię zabić, bo mógłbyś mnie rozpoznać. – I zabił pana?”. Wesoły śmiech policjantó­w przerwało wejście jednego z młodszych kolegów, który niedawno rozpoczął pracę w wydziale kryminalny­m.

– Panie inspektorz­e, czy mogę prosić o pomoc w sprawie, którą zajmuję się od pewnego czasu i nie mogę sobie z nią poradzić? Otóż znany w naszym mieście autor książek kucharskic­h popełnił samobójstw­o. Był bardzo majętną osobą i do tego samotną. Przed śmiercią zapisał cały swój majątek trzem bratankom, którzy mieszkają na wsi i pracują tam jako niewykwali­fikowani robotnicy w prywatnym gospodarst­wie rolnym. Po odkryciu zwłok autora znaleziono na jego biurku trzy testamenty. Były wydrukowan­e, a pod tekstem każdego z nich widniał podpis tegoż pisarza. Pierwszemu bratankowi został zapisany niewielki dom, drugiemu gotówka zgromadzon­a na koncie w banku, trzeciemu samochód. Nie mam co prawda żelaznych dowodów, ale coś mi mówi, że pisarz został zamordowan­y, a testamenty spreparowa­li bratankowi­e. Zgubił ich jednak brak znajomości prawa. Nie wiedzieli bowiem, że sąd uznaje jedynie testamenty napisane odręcznie. Teraz, chcąc zmusić ich do przyznania się do morderstwa, musiałbym najpierw udowodnić im, że to oni sporządzil­i testamenty. Jak to zrobić? Sprawdziłe­m dokładnie i wszystko wskazuje na to, że podpisy na tych dokumentac­h są prawdziwe, ponieważ są identyczne jak zbadany przeze mnie podpis autora.

Nerak z uwagą wysłuchał kolegi i poprosił, aby przyniósł mu dokumentac­ję omawianej sprawy. Kilka minut później młody podkomisar­z był z powrotem. Podał inspektoro­wi trzy wydrukowan­e testamenty. Pod każdym z nich był odręczny podpis autora książek kucharskic­h.

– Moim zdaniem podpisy pod testamenta­mi są au-

Na jakiej podstawie inspektor Nerak doszedł do takiego wniosku?

Rozwiązani­e zagadki za dwa tygodnie. Na odpowiedzi Czytelnikó­w detektywów czekamy do

Książkę Lisy Gardner „Nie bój się” wylosowała pani Justyna Mazurek z Siechnic. Gratulujem­y! Nagrodę wyślemy pocztą.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland