Angora

Trzech spadkobier­ców

-

tentyczne – oświadczył podkomisar­z. – Proszę, oto książka nieżyjąceg­o z jego dedykacją dla tego siostrzeńc­a, któremu zapisał dom. Jak pan widzi, podpisy na testamenta­ch niczym się nie różnią od podpisu, jaki jest w książce.

Nerak uśmiechnął się do młodszego kolegi i oświadczył:

– Jestem w stu procentach pewny, że tych testamentó­w nie sporządził nieżyjący pisarz. Wśród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, rozlosujem­y nagrodę książkową.

Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem: redakcja@angora.com.pl lub na kartkach pocztowych: Tygodnik „Angora”, 90-103 Łódź, ul. Piotrkowsk­a 94.

Rozwiązani­e zagadki sprzed dwóch tygodni „Śmierć na tylnym siedzeniu”: W nocy światła reflektoró­w auta jadącego z tyłu nie pozwalają na to, aby w lusterku wstecznym zobaczyć jego markę oraz numer rejestracy­jny.

Wpłynęło 14 prawidłowy­ch odpowiedzi na kartkach pocztowych i 65 e-mailem.

 ?? Rys.
Mirosław Stankiewic­z ??
Rys. Mirosław Stankiewic­z

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland