Angora

– Beata Kościan z Warszawy

-

Może się to okazać niemożliwe. Zgodnie z treścią art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, „ w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalne­go w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajem­cą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżo­nka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacy­jnych, oraz

Przez osoby wymienione w ust. 1 rozumie się małżonka najemcy, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (§ 31 ust. 2 ww. uchwały).

Nazwisko po ślubie

Zamierzam wstąpić w związek małżeński. Przyszły mąż jest Francuzem, choć nosi polskie nazwisko po przodku – emigrancie z czasów powstania styczniowe­go. Czy przyjmując nazwisko małżonka, będąc Polką, mam prawo nazywać się Kolska, a nie Kolski? Narzeczony zastanawia się nad dodaniem do swojego nazwiska nazwiska rodowego matki. Czy przyjmując je przed ślubem, uniemożliw­i mi to odmianę nazwiska?

– Katarzyna Jagiełło (e-mail) WPolsce nazwiska są i powinny być odmieniane. O wyborze nazwiska po ślubie

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland