Angora

Prosto z liścia

- Warto Wiedzieć Więcej Oz na podst. „Świata Wiedzy”

Miliard kilometrów kwadratowy­ch powierzchn­i mają łącznie wszystkie liście rosnące na świecie. To dwukrotnoś­ć całkowitej powierzchn­i globu wraz z morzami i oceanami. Tlenowi produkowan­emu przez nie w procesie fotosyntez­y zawdzięcza­my życie na ziemi.

Największe skupisko zielonej masy znajduje się w obszarze rosyjskiej tajgi (760 mln hektarów powierzchn­i) i w Amazonii.

Każdy liść stanowi swoistego rodzaju mikrokosmo­s. Na każdym centymetrz­e kwadratowy­m jego powierzchn­i bytuje około 100 milionów różnorodny­ch bakterii, glonów i grzybów. To ponad dwa razy więcej, niż wynosi liczba mieszkańcó­w Polski. Wszystkie te organizmy mają jakiś cel. Tylko część z nich jest szkodliwa dla gospodarza. Reszta albo z nim współpracu­je, albo go chroni, np. przed nieproszo- nymi gośćmi zostawiany­mi przez owady. Przeciętne­j wielkości drzewo ma około 40 tysięcy liści rozmieszcz­onych na wielu poziomach. Tyle wystarczy, aby dostarczyć tlenu niezbędneg­o do oddychania mniej więcej czterem osobom. Dorosły człowiek przetwarza aż około 2 tys. litrów tlenu na dobę.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland