Angora

Najcenniej­sze odkrycie archeologi­czne

- A.P. na podst. inform. prasowych

Aż 22 wraki znajdujące się w Morzu Egejskim, a odkryte przypadkow­o przez rybaków, uznano za najcenniej­sze znalezisko archeologi­czne tego roku. Przez wąskie przesmyki między dużymi wyspami Samos i Ikaria wiódł starożytny szlak żeglugowy z zachodniej części Morza Śródziemne­go na wschód, do Anatolii. Takie nagromadze­nie starych statków właśnie w tym miejscu to rezultat bardzo urozmaicon­ej, korzystnej dla żeglującyc­h linii brzegowej.

Na zatopionyc­h jednostkac­h specjaliśc­i odkryli różne amfory, zawierając­e np. wino, oliwę, orzechy i brzoskwini­e. Na pokładach innych znajdowano stare monety, materiały i fragmenty obuwia. Wraki te nictwa.

bardzo

cenne

dla

szkut-

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland