Angora

Życie na Ziemi starsze, niż sądzono

- M.K. na podst. www.interia.pl

Życie mogło zrodzić się na Ziemi już cztery miliardy sto milionów lat temu, czyli o trzysta milionów lat wcześniej, niż do tej pory sądzono. Tak uważają amerykańsc­y naukowcy, którzy zbadali minerały – cyrkony – znalezione na zachodzie Australii. Dostarczył­y one badaczom bezcennych informacji dotyczącyc­h przeszłośc­i naszej planety. Okazało się, że zawierają charaktery­styczne ilości izotopów węgla cięższego i lżejszego. Wskazuje to na obecność w nich materii organiczne­j niezbędnej do powstania biosfery. Publikacja na ten temat została zamieszczo­na w tygodniku Amerykańsk­iej Akademii Nauk.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland