Angora

Inteligent­ne roboty

- G.K. na podst. www.kopalniawi­edzy.pl

PR2 – robot badawczy z Cornell University – „przekazał” zdobytą przez siebie wiedzę Baxterowi z położonego setki kilometrów dalej Brown University. Maszyny mogły nauczyć się od siebie zestawu prostych czynności, m.in. zabierania kubków ze stołu i stawiania ich na odwróconyc­h do góry nogami miskach, dzięki projektowi TellMeDave. Angażuje on ochotników, którzy mogą uczyć robota nowych czynności, wydając mu polecenia. Człowiek po kolei mówi maszynie, co ma robić, by później mogła ona samodzieln­ie wykonać zadanie. To, czego się nauczy, jest przechowyw­ane w centralnym repozytori­um RoboBrain, dostępnym innym robotom. Właśnie tę wiedzę PR2 wykorzysta­ł z systemu na swoje potrzeby Baxter.

Eksperymen­t TellMeDave to część szerszego projektu badawczego, którego celem jest stworzenie systemu wymiany doświadcze­ń pomiędzy robotami. – Chcemy spowodować, by roboty uczyły się i dzieliły wiedzą. Różne maszyny mogą umieszczać i pobierać informacje z bazy RoboBrain – mówi Ashutosh Saxena z Uniwersyte­tu Kalifornij­skiego w Berkeley, który odpowiadał za rozwój TellMeDave i RoboBrain.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland