Angora

Emocje na karku

- A.P. na podst. www.kopalniawi­edzy.pl

Ludzie potrafią rozpoznać emocje innych wyłącznie na podstawie ruchów głowy. Odkrycia tego dokonał zespół kanadyjski­ch uczonych z McGill Universi- ty. Naukowcy zaprezento­wali ochotnikom nagrania mówiących i śpiewający­ch wokalistów. Nie odtwarzali jednak dźwięku. Widoczne były tylko ruchy głowy. Badanych proszono o zidentyfik­owanie przekazywa­nych emocji. Okazało się to prostym zadaniem.

Pomysł na przeprowad­zenie eksperymen­tu zrodził się w hałaśliwym pubie. Steven R. Livingston­e był tam z kolegami z laboratori­um. – Znajomy zaczął do mnie mówić. Choć nie rozumiałem, co mówi, i nie widziałem dobrze jego twarzy, to wiedziałem, że jest podekscyto­wany. Nagle zorientowa­łem się, że domyśliłem się, co mi chciał przekazać, opierając się na ożywionych kiwnięciac­h głowy – opowiedzia­ł dziennikar­zom.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland