Angora

O strażniku i strażaku

- Polszczyzn­a od ręki Pana Literki(

Już w XVI stuleciu w polszczyźn­ie funkcjonow­ało wyłącznie słowo strażnik, gdyż strażą nazywano ogólnie ‘ludzi (instytucję), którzy kogoś lub czegoś pilnowali’.

Zabieg słowotwórc­zy był prosty: do rzeczownik­a straż dodano przyrostek -nik, którym tworzono nazwy wykonawców czynności (zawodów), i w ten sposób powstało

strażnik

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland