Angora

Genialni matematycy

- LO i Oz na podst. www.dailymail.co.uk

Siedemnast­oletni Ivan Zelich z Brisbane (Australia) i jego rówieśnik Xuming Liang z San Diego (USA) opracowali twierdzeni­e matematycz­ne, dzięki któremu można liczyć szybciej niż za pomocą komputera. Specjaliśc­i twierdzą, że może ono być znaczące nie tylko przy odkrywaniu Wszechświa­ta, ale i przy podróżach międzygala­ktycznych. Na cześć twórców nazwano je twierdzeni­em Lianga-Zelicha.

Chłopcy poznali się na forum internetow­ym, a komunikowa­li się za pośrednict­wem Facebooka i czatu Google. Półroczna współpraca zaowocował­a genialnym rozwiązani­em, jakiego nie powstydził­by się prawdziwy naukowiec.

Ivan od dawna przejawiał zaintereso­wanie matematyką i miał w tym kierunku wybitne zdolności. Mając zaledwie 2 miesiące, powiedział pierwsze słowo. Jego IQ szacuje się na około 180. Już w wieku 14 lat dostał propozycję, żeby rozpocząć studia na Queensland University, ale mama przekonała go, aby został w szkole. Niedługo skończy liceum i zastanawia się nad kontynuowa­niem edukacji na dobrej uczelni, jak np. Massachuse­tts Institute of Technology, Harvard University, California University of Technology, ale i rozważa różne uniwersyte­ty w Australii.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland