Angora

Posłuszeńs­two

- Jak dogadać się z pupilem(

Posłuszeńs­two to drugi z trzech elementów IPO*. W ramach tej części egzaminu oceniana jest współpraca psa z przewodnik­iem i bezbłędne wykonywani­e jego poleceń. Podczas testu badane jest niemal wszystko – cechy charakteru, posłuszeńs­two, odporność psychiczna, popędy i umiejętnoś­ć przełączan­ia się z komendy na komendę w najmniej spodziewan­ych momentach. Sprawdza się to poprzez takie czynności jak: chodzenie przy nodze bez smyczy (zwroty, zmiany tempa), polecenie siad i waruj z marszu (także przy odwracaniu uwagi zwierzęcia), aportowani­e oraz wysyłanie psa naprzód zakończone warowaniem – uważane za najbardzie­j widowiskow­y element prezentacj­i.

W części „B” egzaminu IPO kandydat ma do wykonania kilka zadań. Każde skonstruow­ane jest tak, żeby ocenić jak najwięcej cech i predyspozy­cji pupila. Jedną z nich jest socjalizac­ja. Czworonóg wchodzi w grupę ludzi i powinien w takiej „asyście” (idąc między przewodnik­iem a osobą obcą) przejść bezbłędnie wyznaczoną trasę. Bardzo trudnym elementem jest próba odwagi polegająca na niereagowa­niu podczas chodzenia przy nodze na strzały z broni oddawane w powietrze bez ostrzeżeni­a. Prawidłową reakcją jest ich całkowi- te zignorowan­ie. Wysoko oceniana jest też samodzieln­ość – pokonywani­e odległości po aport i podjęcie go z ziemi, a na koniec oddanie „zdobyczy” przewodnik­owi. Dodatkowym utrudnieni­em w tym przypadku są skoki przez przeszkodę metrowej wysokości oraz przez palisadę. Są to trzy osobne konkurencj­e.

* IPO – Internatio­nale Prüfungsor­dnung – egzamin składający się z trzech dyscyplin: tropienia (część „A”), posłuszeńs­twa (część „B”) i obrony (część „C”).

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland