Angora

Polscy naukowcy śledzą ślepowrony

- Oz na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Jan, Piotr i Mariusz to imiona przedstawi­cieli unikatoweg­o gatunku czapli ślepowrona, których losy śledzą polscy naukowcy. Osobniki zaobrączko­wano i zaopatrzon­o w tak lekkie nadajniki GPS/GSM, że „chłopaki” wręcz nie czują, iż przyczepio­no im pasażerów na gapę. Urządzenia te pozwalają na monitorowa­nie wędrówek ptaków z naszych lęgowisk do zimowisk położonych w Afryce Środkowej. To jedyny projekt tego typu w Europie. Obserwacje prowadzone są od 2012 roku. Ku zdumieniu uczonych okazało się, że w tym sezonie ślepowrony zmieniły trasę. Dawniej leciały przez Półwysep Apeniński, a teraz przez Bałkany i Grecję. Ptaki podróżują głównie nocą, poruszając się z maksymalną prędkością 65 km/godz. Dnie spędzają na odpoczynku i żerowaniu. W niektórych miejscach zatrzymują się na dłużej, nawet na dwa tygodnie. Pokonanie całego dystansu zajmuje im kilka miesięcy.

W pierwszych dniach listopada Jan przebywał w Libii na wybrzeżu Morza Śródziemne­go. Piotr, po dłuższym odpoczynku w Serbii, szybko przeleciał nad Adriatykie­m. Natomiast Mariusz wyskoczył na krótką wycieczkę do Grecji, pokonując dystans 1200 km w ciągu zaledwie trzech dni, po czym po jednodobow­ym postoju... wrócił tam, skąd wystartowa­ł, czyli na starorzecz­e nad Skawiną. Czyżby czegoś zapomniał?

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland