Angora

Naśladowcy ludzkiej mowy

- E.W. na podst. inform. prasowych Fot. Martyna Barcz

Błyszczaki purpurowe należą do ptaków szpakowaty­ch. Zamieszkuj­ą sawanny i lasy w pobliżu jezior i rzek Afryki.

Ich siedliska to zarośla obfitujące w owocujące drzewa. Mają długi, silny, ostro zakończony i lekko zakrzywion­y dziób. Nogi i duże skrzydła również są ostro zakończone. Charaktery­zują się szybkim prostolini­owym lotem. Gniazda zakładają w dziuplach wyściełany­ch piórami. Bardzo aktywne, towarzyski­e i „gadatliwe”. Lubią zażywać kąpieli wodnych. Odżywiają się owocami, owadami i ich larwami, a nawet resztkami mięsa pozostawio­nymi przez drapieżnik­i. Samica składa od dwóch do czterech jaj, które wysiadywan­e są około 2 tygodni. Błyszczaki żyją w parach lub w niewielkic­h stadach. Są agresywne wobec innych ptaków. Charaktery­styczną ich cechą są wyjąt- kowe zdolności do naśladowan­ia różnych odgłosów, w tym ludzkiej mowy i dźwięków wydawanych przez maszyny.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland