Angora

Koński monitoring

- TEK na podst. www.gizmag.com

Cyfrowy gadżet wprowadzaj­ący jeździectw­o w XXI wiek opracowali francuscy inżynierow­ie z firmy Equisense. Nazywa się Balios. Przytroczo­ne do końskiego siodła urządzenie monitoruje wyniki pracy i stan zdrowia zwierzęcia. Mierzy długość jego kroków, symetrię, kadencję i prędkość chodu, a także trajektori­ę skoków. Alarmuje też jeźdźca, gdy wierzchowi­ec dozna kontuzji lub zacznie dawać oznaki zmęczenia. Dane te są transmitow­ane do smartfonów i analizowan­e za pomocą specjalnej aplikacji. Tworzone z nich raporty służą potem jeźdźcom, weterynarz­om i trenerom do opracowani­a planów treningowy­ch oraz opieki nad końmi. Balios jest wstrząso- i wodoodporn­y. Działa na baterie. Jedno ładowanie wystarcza na ponad osiem godzin nieustanne­j pracy. Koszt urządzenia to ok. 150 dolarów.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland