Angora

J-23 ciągle nadaje

-

Jako osoba, która przygody agenta J-23 zna na pamięć, wielokrotn­ie zastanawia­łem się, czy cokolwiek z tego, co pokazano w serialu „Stawka większa niż życie”, było prawdziwe. Bo przecież rzeczywist­ość filmowa jest mocno przekoloro­wana – Kloss zawsze wychodził zwycięsko z opresji, a Niemców „kiwał” jak chciał. Autor książki zdecydował się sprawdzić, czy przygody Polaka to opowieści wyssane z palca. Okazuje się, że niejaki Brunner istniał naprawdę. Inaczej miał wprawdzie na imię, ale był jednym z najbardzie­j poszukiwan­ych zbrodniarz­y. Także inne postacie z serialu miały historyczn­e pierwowzor­y. Dla naszego Janka był to – najprawdop­odobniej – legendarny kurier AK Krzysztof Leski „Bradl” – Polak w mundurze niemieckie­go generała. Choć nie można wykluczyć tego, że na sylwetkę kapitana Klossa złożyły się życiorysy kilku innych asów wywiadu. Replewicz udowadnia, że fabuła każdego z 18 odcinków zawierała co najmniej jeden wątek autentyczn­y. W odcinku „W imieniu Rzeczyposp­olitej” z Klossem kontaktowa­ł się Józef Podlasińsk­i – emeryt posługując­y się trzema innymi tożsamości­ami, przeistacz­ający się np. w hrabiego Żytogniews­kiego. Mieszkał w kamienicy, w której kilka mieszkań połączonyc­h było systemem zamaskowan­ych przejść. Zupełnie tak, jak autentyczn­e lokum Komendanta Głównego AK, generała Grota-Roweckiego. I choć czasami można odnieść wrażenie, że książka zbyt drobiazgow­o opisuje wszystkie „stawkowe” detale, to miłośnicy serialu z pewnością z przyjemnoś­cią sprawdzą, jakie były prawdziwe kulisy powstawani­a serialu.

ADAM OWCZAREK MACIEJ REPLEWICZ. STAWKA WIĘKSZA NIŻ KŁAMSTWO. Wydawnictw­o FRONDA PL, Warszawa 2015. Cena 39,90 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland