Angora

MAREK BRZEZIŃSKI PROPONUJE(

-

Spotkał mnie zaszczyt uczestnicz­enia w pokazie przyrządza­nia wołowiny Hida. Miało to miejsce w sali wykładowej Akademii Kulinarnej Le Cordon Bleu w Paryżu, instytucji, która w tym roku obchodzi 120 lat istnienia. Zasiadło tam około czterdzies­tu osób, z których połowa to Japończycy, a wśród nich ambasador Japonii we Francji i gubernator prefektury Gifu na wyspie Honsiu, skąd pochodzi wołowina hida.

Nazwa tego gatunku krów bierze się od gór Hida, zwanych także Północnymi Alpami Japońskimi, które znajdują się na tej największe­j japońskiej wyspie. Najwyższy szczyt Hotaka ma 3190 metrów. Bydło wypasane jest na znacznych wysokościa­ch. Powietrze jest tam nieskazite­lnie czyste, a łąki bogate w zioła. Krowy nie są karmione sztuczną paszą. To główne przyczyny, dla których ich mięso ma tak wyjątkowy smak. Hida zaczyna się przebijać na rynki światowe, chociaż przychodzi jej to z niemałym trudem, bo jest droższa od europejski­ej.

Wołowina ma charaktery­styczny „marmurkowy” wygląd, a to za sprawą tłuszczu, który nie jest kawałkiem trudnego do pogryzieni­a, łykowatego „kauczuku”, a przeciwnie – nadaje mię-

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland