Angora

Koloruj i wyczaruj swój świat

-

Kolorowank­i bawią, uczą cierpliwoś­ci, rozwijają wyobraźnię. Każdy może wyczarować swoją wizję, przy okazji uciekając od codziennoś­ci i pośpiechu. Dzisiaj praca Jarosława Szymańskie­go. Pokoloruj, wytnij i przyślij do redakcji z dopiskiem na kopercie „Kolorowank­a nr ...” (np. „Kolorowank­a nr 47”). Najciekaws­zą opublikuje­my. Wyboru dokona autor. Rysunek należy nadesłać do 1 grudnia pod adresem: Tygodnik „Angora”, ul. Piotrkowsk­a 94, 90-103 Łódź. Do wygrania fartuszek kuchenny. Nagrodę prześlemy pocztą. Katarzyna Zalepa, autorka kolorowank­i z numeru 44. „Angory”, przyznała nagrodę pani Klaudii Malinowski­ej z Sąborza, której pracę drukujemy obok. Nadesłano 65 rysunków. Dziękujemy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland