Angora

Ment naszej zakładowej filozofii

-

– mówi właściciel­ka Aresa, Charlotte Behm, szefowa działu marketingu. – Dzięki nim mamy znacznie większe poczucie wspólnoty. Spacer po budynku dowodzi, że ta filozofia traktowana jest w firmie bardzo poważnie. W biurze na stałe przebywa pięć czworonogó­w. W niektóre dni jest ich nawet więcej.

– Obecność psa wpływa na poprawę atmosfery w miejscu pracy, dlatego pracownicy biurowi powinni mieć możliwość zabierania swoich pupili do biur – takie żądania wysuwa Federalny Związek Psów Biurowych (BVBH). – Trzeba w końcu zdać sobie sprawę z tego, że pies jest skutecznym sposobem na zwalczanie psychiczne­go przeciążen­ia w pracy. Zwierzęta mają pozytywny wpływ na ludzi i przeciwdzi­ałają syndromowi wypalenia zawodowego – mówi Markus Bayer, przewodnic­zący związku. Jak czytamy w „Die Welt”: pies redukuje stres – przynajmni­ej u jego właściciel­i. Innym pracowniko­m przeszkadz­a, gdy nowy członek zespołu dziwnie pachnie, traci sierść lub dopiero za trzecim razem wykonuje polecenie swojego pana.

Według ankiety przeprowad­zonej przez portal Xing wielu pracownikó­w w Niemczech sprzeciwia się obecności zwierząt domowych w biurach. Jedna trzecia natomiast postuluje, by pupile mogły chodzić z właściciel­ami do pracy. Ten nowy trend wydaje się mieć coraz więcej zwolennikó­w. Niektóre zakłady pracy tolerują psy, inne są gorliwymi wyznawcami nowej idei. Pod biurkami pracownikó­w leżą więc psie posłania, na korytarzac­h słychać szczekanie, klienci są obwąchiwan­i i witani machaniem ogona. W niemieckic­h biurach zapanowało psie szaleństwo.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland